Detall

Foto

PARC NATURAL DE L'ALBUFERA. OFICINA TÈCNICA DE GESTIÓ

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL)Telèfon: 963868020 Fax: 963868024

C/ PINTOR MARTI GIRBES, 23 (EL PALMAR)

46012 - València


Correu electrònic: parque_albufera@gva.es


Web: http://www.citma.gva.es/va/web/pn-l-albufera

Funcions:
El seu règim jurídic especial té com a fi atendre la conservació dels ecosistemes naturals i els sens valors ecològics, estètics, educatius i científics, promovent l'ensenyament i el gaudi del parc, per raó de l'interès patrimonial i cultural, i també el manteniment de les activitats econòmiques tradicionals.

DECRET 258/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat, de Règim Jurídic del Parc de l'Albufera (DOGV 4890 de 24.11.2004).

DECRET 259/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera (DOGV 4890 - 24.11.2004).


Responsable: PALOMA MATEACHE SACRISTAN


Horari:
Horari d'atenció de l'oficina:
- De dilluns a divendres laborals de 8,00 a 15,00 hores