Detall Departament

PARC NATURAL DE LA SERRA D'IRTA

12598 - Peníscola/Peñíscola
Telèfon: 964336791 - Fax: 964336737
serra_irta@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
  • Els règims de protecció del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta tindran les següents finalitats:
  • a) Protegir i conservar el patrimoni natural en els àmbits terrestre i marítim.
  • b) Protegir i conservar el patrimoni cultural de la Serra d'Irta, amb especial atenció als elements arqueològics, arquitectònics i etnològics, i aquelles característiques, estructures o béns que resulten dels assentaments rurals en els últims segles.
  • c) Promoure la gestió i l'ús racionals dels recursos naturals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible i regulant específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb estos.
  • d) Promoure mesures directes per a la conservació, regeneració, millora, difusió i posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
  • e) Fomentar programes d'actuació en matèria d'ús públic dels recursos naturals i culturals, incloent en això l'estudi, la investigació aplicada, l'ensenyança i el gaudi ordenat dels mateixos.
  • f) Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
  • g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració de l'estat, l'administració de la Generalitat Valenciana, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina.
  • Àmbit territorial: inclou sectors dels termes municipals d'Alcalà de Xivert, Peníscola i Santa Magdalena de Pulpis, tots ells en la província de Castelló.
  • DECRET 108/2002, de 16 de juliol (DOGV 4298 - 23.07.2002)
Horaris:
Atenció al públic del Centre d'Interpretació: - De dimarts a divendres: de 10.00 a 14.00 hores - Dissabtes, diumenges i festius. de 9.30 a 14.30 hores
Responsable del departament: MIQUEL IBAÑEZ MAS