Tràmits i servicis
Tots els camps són opcionals

Resultats de la cerca: del 1 fins al 6 d'un total de 6


  1. Deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors d'assegurances inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana. Economia.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
  2. Sol·licitud de modificació de dades de persones FÍSIQUES que es troben en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana. Economia.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
  3. Sol·licitud de modificació de dades de persones JURÍDIQUES que es troben en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana. Economia.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
  4. Sol·licitud de no-oposició a l'establiment de relacions que puguen implicar l'existència de vincles estrets i a la projectada transmissió d'accions o participacions que pogueren donar lloc a un règim de participacions significatives de les societats de corredoria d'assegurances. Economia.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
  5. Sol·licitud d'inscripció en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana, per a exercir l'activitat de mediador d'assegurances en les modalitats de corredor i agent vinculat (persones FÍSIQUES). Economia.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
  6. Sol·licitud d'inscripció en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus alts càrrecs de la Comunitat Valenciana, per a exercir l'activitat de mediador d'assegurances en les modalitats de societat de corredoria i societat d'agència vinculada (personas JURÍDIQUES). Economia.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
  • Aquest trámit es pot tramitar sense certificat digital ni cl@ve Aquest trámit es pot tramitar sense certificat digital ni cl@ve
  • Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve
  • Termini de presentació de sol·lictuds obert Termini de presentació de sol·lictuds obert