Detall de Procediment

Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries en Batxillerat per part de l'alumnat que cursa o ha cursat simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana..

Codi SIA:: 211535
Codi GVA:: 15490
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT fins a 31-10-2022
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en Batxillerat l'alumnat que cursa o ha cursat ensenyaments professionals de música i de dansa o que acredite que té la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

CONVALIDACIÓ ÚNICA Cada assignatura dels ensenyaments professionals de música i de dansa només podrà ser utilitzada per a una única convalidació de les que s'estableixen en aquesta resolució.

Requisits

Requisits

a) Que curse els ensenyaments de Batxillerat i curse o haja cursat els ensenyaments professionals de música o de dansa. b) Que curse els ensenyaments de Batxillerat i acredite la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, d'alt nivell o d'alt rendiment.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat dels centres públics i privats de la Comunitat Valenciana, degudament autoritzats, que curse els ensenyaments de Batxillerat, i curse o haja cursat els ensenyaments professionals de música o de dansa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

* CONVALIDACIÓ DE MATÈRIA Les sol·licituds han de presentar-se abans del dia 31 d'octubre de l'any en curs. * EXEMPCIÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA Les sol·licituds han de presentar-se abans del 31 d'octubre de l'any en curs. (DOGV núm. 9384, 15/7/2022).

Formularis documentació

a) Convalidació de matèries per a música i dansa i exempció per a dansa: Per a 1r Batxillerat: [Document A-1] SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE 1r DE BATXILLERAT PER A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2022-2023 Per a 2n Batxillerat: [Document A-2 ] SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE 2n DE BATXILLERAT PER A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2022-2023 b) Convalidació de la matèria optativa i exempció per la pràctica esportiva: [Document B] SOL·LICITUD DE BENEFICIS ESPECÍFICS PER A L'ALUMNAT QUE ACREDITA LA CONDICIÓ D'ESPORTISTA D'ALT NIVELL, D'ALT RENDIMENT O LA CONDICIÓ D'ESPORTISTA D'ELIT O DE PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL CURS 2022-2023

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds han de presentar-se en el centre on l'alumne o alumna estiga matriculat en els ensenyaments de Batxillerat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Per a l'alumnat que cursa o ha cursat ensenyaments professionals de música i dansa o que acredita tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se als articles 7.2.7 de la Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa