Detall de Procediment

Inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

Codi SIA:: 223653
Codi GVA:: 17168
Organisme: INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, S.A.U ISTEC
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu del Registre de Representants de l'ACCV és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

 

L'existència d'aquest registre permet que els procediments administratius que es poden realitzar de forma electrònica i s'hagen adequat per a interactuar amb aquest registre, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minva de la possibilitat de ser representat per via electrònica de la mateixa forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

 

Els procediments administratius electrònics que integren aquesta funcionalitat s'aniran incorporant i publicant al propi Registre de Representants de l'ACCV.

Observacions

Observacions

És molt important tindre present que tota representació donada d'alta en el Registre de Representants de l'ACCV només serà vàlida front a aquells tràmits que hagen sigut integrats en el registre.

 

Per aquest motiu es recomana verificar si un tràmit electrònic consulta aquest registre abans d'iniciar un procés d'inscripció.

 

Per a resoldre dubtes pot cridar al telèfon de suport 963 866 014 o enviar una consulta mitjançant el formulari web https://www.accv.es/va/contacta/

 

Manual d'ajuda del Registre de Representants:

https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/regreprs.pdf

Requisits

Requisits

Estar en possessió d'un certificat digital personal acceptat per @firma

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

La sol·licitud de la inscripció no requereix de cap documentació específica a presentar.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La inscripció al Registre de Representants de l'ACCV només pot realitzar-se per mitjans electrònics, a l'accedir al següent enllaç: https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/ Per a l'accés s'haurà d'utilitzar un certificat digital personal (de persona física o jurídica) emés per qualsevol Prestador de Serveis de Confiança (PSC) acceptats per @firma. - El Registre de Representants de l'ACCV admet els tipus de representació següents: - Una persona física pot accedir a la plataforma i definir que una altra persona física li represente. - Una persona jurídica pot accedir a la plataforma i definir que una altra persona física li represente. - Una persona física pot acceder a la plataforma i definir que una altra persona jurídica li represente. - Una persona jurídica pot acceder a la plataforma i definir que una altra persona jurídica li represente. - Aquesta representació la donarà sempre d'alta el representat accedint al registre amb el seu certificat digital i serà vàlida pel període que es definisca. Si el representat és una persona física, podrà accedir al registre amb DNIe o amb un certificat de Ciutadà emés per qualsevol Prestador de Serveis de Confiança (PSC) i acceptat per @firma. Si el representat és una persona jurídica, podrà accedir al registre amb un certificat de Representant d'Entitat emés per qualsevol PSC i admés per @firma. - Posteriorment serà el representant qui, amb el seu propi certificat digital, podrà actuar en nom del representat des de l'opció que pose a la seua disposició el tràmit que li ocupa. Haurà d'assegurar-se que el seu propi certificat digital és acceptat pels administradors de la gestió telemàtica en la qual hi actuarà. - Compta amb més informació sobre els certificats digitals que emet l'ACCV en www.accv.es.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa