Detall de Procediment

TECE -NOMÉS PER A AJUDES SOL·LICITADES ABANS DEL 2022. Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència residencial i funció social de l'habitatge.

Codi SIA:: 279237
Codi GVA:: 18916
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents amb certificat digital o presencial, per a completar i/o esmenar un expedient iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en habitatge.

 

En este tràmit també es podrà incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer quan l'administració li'ls sol·licite.

 

Requisits

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o l'esmena, si és el cas, l'ha de realitzar la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Si ha oblidat presentar documentació, una vegada realitzada la seua sol·licitud d'ajudes, podrà incloure-la en este tràmit només durant el termini de presentació de sol·licituds.

 

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Direcció General d'Habitatge i/o els Servicis Territorials hagen establit en este requeriment.

 

En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aportara documentació per a completar o esmenar el mateix, no es tindrà en compte.

 

- Quan l'administració li requerisca que aportació els justificants del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer no aportats en la sol·licitud, els haurà de presentar en el termini indicat en este requeriment i en la pàgina web de l'ajuda sol·licitada.

 

Formularis documentació

Presentació

Presentació

Presencial

Per a major diligència en la gestió administrativa és preferible presentar la documentació telemàticament, com s'indica en l'apartat "Tramitació".

 

En este tràmit també es podrà incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer quan l'administració li'ls sol·licite.

 

Els documents es podran presentar també per registre d'entrada en els registres de les direccions territorials i en els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (oficines PROP, ajuntaments, etc., per registre d'entrada dirigits a la direcció territorial de la província corresponent).

 

Telemàtica
1) Si es disposa de certificat digital, clique en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (situat al principi de la pàgina). Emplene el formulari i adjunte tota la documentació disponible. 2) Emplene el formulari, dispose de les dades del nom i cognom del sol·licitant, el seu número de DNI - NIE - NIF. Trie el programa d'ajudes corresponent, després el tipus d'aportació que corresponga: aportació general de documentació, esmena d'objeccions d'ajudes, aportació de rebuts de lloguer...). 3) A continuació, adjunte els documents electrònics que considere oportuns per a incloure'ls a l'expedient d'ajudes corresponent. 4) Finalment, registre-ho d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat en termini.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No