Detall de Procediment

CITA PRÈVIA-Direcció Territorial d'Alacant. Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Atenen amb cita prèvia.

Codi SIA:: 2328175
Codi GVA:: 21202
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 30-11-2020
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a l'atenció presencial. Per a fer la tramitació presencial de l'ajuda al lloguer, és imprescindible que la persona sol·licitant dispose de CL@VE permanent modalitat registre nivell avançat. Si no disposa de CL@VE permanent, correctament activada, no podrà cursar la seua sol·licitud. Si NO disposeu de CL@VE permanent, o no recordeu la contrasenya, heu de sol·licitar-ho amb anterioritat en una oficina de Registre CL@VE. En l'URL següent podreu trobar la ubicació de l'oficina de Registre CL@VE més pròxima: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html

Requisits

Requisits

Identificar-se mitjançant DNI o NIE vigent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que desitgen utilitzar els serveis oferits.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Podreu sol·licitar cita per als serveis disponibles i us podreu guardar un resguard amb les dades d'aquesta. Una vegada acudiu a la vostra cita en el dia i l'hora sol·licitats, uns minuts abans, simplement haureu d'identificar-vos. RECORDEU que per a sol·licitar les ajudes al lloguer haureu d'acudir amb la documentació següent: - Contracte de lloguer d'habitatge habitual i permanent duració mínima 1 any. - Rebut de l'Impost Béns Immobles o document en què conste la referència cadastral individualitzada de l'habitatge. - Dades per a domiciliació bancària. - Justificants del pagament del lloguer des de l'1 de gener de 2021. - DNI/NIE dels membres de la unitat de convivència. - Volant únic d'empadronament en què consten tots els membres de la unitat de convivència. - Declaracions responsables i autoritzacions signades per tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. (Es proporcionen en DT Habitatge, av. Aguilera, 1, o us la podeu descarregar fent clic en "Impresos associats"). - Documentació justificativa de situacions especials (família nombrosa, violència gènere, diversitat funcional…).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Telemàticament. Excepcionalment, i en el cas que un usuari en el transcurs de la seua cita i a conseqüència d'aquesta haja de dirigir-se a una altra unitat administrativa del mateix centre que gestione l'atenció presencial mitjançant una cita prèvia, aquest usuari serà atés en el buit que es genere entre les cites prèvies concertades aquest dia. El programa li permet obtindre un resguard amb les dades de la seua cita. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris, recomanem presentar-vos uns minuts abans i mostrar a l'entrada el resguard de la cita; és necessari identificar-se per a ser atés.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa