Detall de Procediment

TECE- Aportació documental en procediments ja iniciats en els programes de lloguer d'habitatges, lloguer d'habitatges per a joves i per a la compra d'habitatges per a joves. Convocatòria 2021.

Codi SIA:: 2414750
Codi GVA:: 21868
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 18-06-2021
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb certificat digital per a completar i/o esmenar un expedient iniciat dels programes d'ajudes al lloguer i per a la compra d'habitatges per a joves de de la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

 

En aquest tràmit també es podran incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer quan l'administració els sol·licite.

Requisits

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes al lloguer i per a la compra d'habitatges per a joves de la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o esmena, si és el cas, la farà la persona sol·licitant (o el representant legal) que haja presentat la sol·licitud d'ajuda per als programes d'ajudes per al lloguer i per a la compra d'habitatges per a joves.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
 • Ordre 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Resolució de 2 de juliol de 2021, de la directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajudes establit en la Resolució de 3 de juny de 2021, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Resolució de 2 de juliol de 2021, de la directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajudes establit en la Resolució de 3 de juny de 2021, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Si heu oblidat presentar la documentació, una vegada realitzada la vostra sol·licitud d'ajudes, podreu incloure-la en aquest tràmit només durant el termini de presentació de sol·licituds.

 

- Si heu rebut un requeriment (d'esmena o d'una altra mena), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana o els serveis territorials hagen establit en el requeriment.

 

En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aporta documentació per a completar-lo o esmenar-lo, no es tindrà en compte.

 

- Quan l'Administració us requerisca que aporteu els justificants del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer no aportats en la sol·licitud, els haureu de presentar dins del termini indicat en aquest requeriment i en la pàgina web de l'ajuda sol·licitada.

Presentació

Presentació

Presencial

Per als casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda per a omplir la sol·licitud per part dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, SEMPRE amb cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través dels enllaços que trobareu en aquesta pàgina en l'apartat d'Enllaços.

 

Es recorda que és IMPRESCINDIBLE disposar de CL@VE permanent, correctament activada, per a poder ser atés de manera presencial.

 

Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent:

Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud, serà imprescindible disposar d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la seua identitat: a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de conéixer el ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP). Es pot sol·licitar en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobareu en l'URL: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html#.YIlyVZAzaUl b) Certificat electrònic (incloent-hi el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En l'apartat Enllaços d'aquesta pàgina podreu accedir a la Guia informativa de com obtindre la Cl@ve i el certificat digital.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació del procediment és telemàtica mitjançant un formulari omplit electrònicament que estarà disponible en aquesta mateixa pàgina en "Tramitar amb certificat", en què cal adjuntar la documentació exigida en la convocatòria. Per a això, cal disposar d'un certificat digital, Cl@ve permanent o qualsevol altre certificat reconegut i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú. Els ajuntaments o les mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant el certificat digital, en nom de les persones o les unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Més informació sobre les ajudes al lloguer en: ajudeslloguer@gva.es

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Serveis territorials d'habitatge i rehabilitació d'Alacant, València i Castelló.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No