Detall de Procediment

Sol·licitud de certificat del Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Indústria

Codi SIA:: 3025988
Codi GVA:: 94065
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

 

Sol·licitar telemàticament a l'òrgan competent en matèria d'Indústria de la Generalitat Valenciana l'emissió d'un certificat de les dades que consten en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, concretament de les dades de la inscripció de l'entitat i de les persones integrants de la seua junta directiva.

 

Només es podrà sol·licitar un únic certificat cada vegada.

 

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

 

Poden sol·licitar i obtindre aquest certificat ÚNICAMENT les següents persones:

 

- La pròpia entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial (EGM) de què es tracte, o la/s persona/s que ostente/n la seua representació.

 

- L'ajuntament de la Comunitat Valenciana que haja autoritzat la constitució de l'EGM.

 

- Les persones integrants de la junta directiva de l'EGM.

 

 

* NOTA: les altres persones disposen del sistema de consulta pública de dades del Registre d'EGM's disponible en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç a eixa consulta en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

 

Durant tot l'any.

 

 

Formularis documentació

Només ha de presentar-se telemàticament la SOL·LICITUD d'emissió de certificat corresponent a l'EGM de què es tracte, segons model normalitzat específic en FORMULARI WEB disponible en el pas 2-Emplenar del tràmit TELEMÀTIC. En concret eixa sol·licitud telemàtica consta dels següents 2 FORMULARIS WEB: - DADES GENERALS, que ha de ser degudament emplenat i firmat digitalment. - DADES DE L'ENTITAT, en el qual en el desplegable existent en el camp "Entitat" ha de seleccionar-se l'EGM el certificat de la qual se sol·licita.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud de certificat ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema Clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD / PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar digitalment els formularis web que conformen la sol·licitud de certificat i realitzar la seua presentació telemàtica, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'apartat "Enllaços" d'este tràmit)

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1r - Presentació telemàtica de la sol·licitud d'emissió de certificat de l'EGM de què es tracte, després del que es rebrà un correu electrònic en l'adreça indicada en eixa sol·licitud informant del número o codi de l'expedient obert a conseqüència d'ella en la Direcció General competent en matèria d'Indústria. 2n - Rebuda la sol·licitud i efectuades les comprovacions necessàries en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, el Servei responsable de la gestió d'aquest Registre en la Direcció General competent en matèria d'Indústria, emetrà el certificat sol·licitat i el notificarà telemàticament a la persona sol·licitant, que ho rebrà en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu enllaç a eixa carpeta en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Observacions

Observacions

A més de la possibilitat d'obtindre aquest certificat, també està disponible un sistema de consulta pública de dades del Registre d'EGMs en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç a eixa consulta en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa