Procediments

Documents associats a l'expedient: Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i INSCRIPCIÓ de les persones CONSUMIDORES connectades en baixa tensió associades a aquestes instal·lacions en el REGISTRE administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.


Inici


<< Tornar a l'expedient

Per poder visualitzar les estadístiques, necessita que el seu ordinador dispose de l'Adobe Acrobat Reader. És un programa gratuït que ja ve inclós en les últimes versions de Windows. Si el seu ordinador no disposa del programa, pot obtindre-lo desde açí, polse en el botón: AcrobatLa Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.