Procediments

Documents asociats a l'expedient: Sol·licitud d'ajudes destinades a subvencionar convenis especials de cotització a la Seguretat Social i interessos de préstecs o pòlisses de crèdit destinats al pagament de les quotes mensuals corresponents als esmentats convenis especials per a treballadors i treballadores residents a la Comunitat Valenciana, regulades en el títol II de l'Orde 31/2014, de 23 d'octubre, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Treball.


Inici


Seguiment/Justificació


<< Tornar a l'expedient

Per poder visualitzar les estadístiques, necessita que el seu ordinador dispose de l'Adobe Acrobat Reader. És un programa gratuït que ja ve inclós en les últimes versions de Windows. Si el seu ordinador no disposa del programa, pot obtindre-lo desde açí, polse en el botón: AcrobatLa Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.