Detall de Procediments

Sol·licitud de devolució del depòsit de fiances, o la seua actualització, per arrendaments de finques urbanes en règim general.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de devolució del depòsit de fiances, o la seua actualització, per arrendaments de finques urbanes en règim general.

  Objecte del tràmit

  A l'extinció d'un contracte d'arrendament, la persona arrendadora, o el seu representant, podran sol·licitar la devolució de la fiança, o l'actualització d'aquesta, depositada a través d'un procediment telemàtic o presencial en l'entitat col·laboradora, segons el que estableixen els següents SUPÒSITS:
  SUPÒSIT A. Si la fiança va ser depositada telemàticament, només es podrà sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança. En cas de pèrdua del justificant del depòsit, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es, en què us indicaran el número de la vostra fiança.
  SUPÒSIT B. Si la fiança va ser depositada en una entitat bancària col·laboradora, s'haurà de recuperar presencialment en qualsevol sucursal de la mateixa entitat bancària en què es va depositar, fins que es desenvolupe la segona fase del procediment telemàtic (en aquesta segona fase ja es podrà sol·licitar la devolució telemàtica, encara que el depòsit fora presencial en entitat bancària).
  SUPÒSIT C. Si la fiança va ser depositada en una entitat bancària col·laboradora i heu extraviat el justificant d'ingrés de la fiança, únicament podreu sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança, i podreu fer-ho quan es desenvolupe la segona fase del procediment telemàtic. Si desconeixeu el número de la vostra fiança, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es
  Si la fiança va ser ingressada en les entitats BANKIA (per als depòsits efectuats fins al 7 de novembre de 2007) o SABADELL-CAM (per als depòsits efectuats fins al 21 de gener de 2008), i disposeu dels resguards de l'ingrés, denominats formularis, només es podrà sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança. Si desconeixeu el número de la vostra fiança/resguard, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es
  Si el justificant del depòsit de la vostra fiança correspon amb paper fiança original per als contractes subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1984 o és el justificant original atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984 fins al dia 28 de febrer de 1988, haureu de sol·licitar la devolució de la fiança contactant amb la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través del correu electrònic fianarren@gva.es, en què us indicaran el tràmit que cal fer.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El propietari del bé immoble arrendat.

  Requeriments

  Que el contracte d'arrendament s'haja extingit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Una vegada haja expirat el contracte d'arrendament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a la devolució presencial, a qualsevol sucursal de l'entitat bancària on es va depositar la fiança.

  Devolució telemàtica
  Per a devolució telemàtica, seguiu les instruccions dels supòsits A, B, C o D, segons siga el vostre cas.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://hisenda.gva.es/va/web/tesoreria/fiances-urbanes

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  SUPÒSIT A:
  No cal presentar cap documentació. Només heu d'omplir la sol·licitud i seguir els passos del tràmit de devolució telemàtica. Si desconeixeu el número de la vostra fiança, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es
  SUPÒSIT B:
  Fins que es desenvolupe la segona fase, la devolució de les fiances depositades presencialment en entitat bancària col·laboradora es Farà en qualsevol sucursal de l'entitat on va ser depositada, per a la qual cosa cal aportar el justificant original que se li va entregar amb el depòsit i el document justificatiu de la rescissió del contracte.
  SUPÒSITS C i D:
  En aquests dos casos, la devolució de la fiança únicament es podrà sol·licitar de manera telemàtica. Per a això, només cal omplir la sol·licitud i seguir els passos del tràmit de devolució telemàtica. Si desconeixeu el número de la vostra fiança, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es
  SUPÒSIT E:
  Haureu d'aportar davant de la direcció territorial el paper fiança original per als contractes subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1984, o el resguard original entregat per la Cambra de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984, fins al 28 de febrer de 1988.

  En cas de furt, extraviament o destrucció del paper de fiances per depòsits consignats amb anterioritat a l'1 de gener de 1984, o quan el resguard original entregat per la Cambra de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984, fins al 28 de febrer de 1988, serà aplicable la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, derogatòria de les normes i procediments que estableixen els articles 84 a 87 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  ENLLAÇOS:

  Web Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic: https://hisenda.gva.es/
  Web ATV : https://atv.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Models fiances.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària.
  - Llei 29/1994, de 24 de novembre.
  - Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec (BOE núm. 172, de 19.07.1985).
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 281, de 22.11.2004).
  - DECRET 46/2022, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es regula el règim de depòsit, devolució i inspecció de les fiances per arrendaments de finques urbanes i per prestacions de serveis o subministraments complementaris a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària.

  Vegeu la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

  Vegeu la Llei 8/2004, de 20 d'octubre.

  Vegeu el DECRET 46/2022, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es regula el règim de depòsit, devolució i inspecció de les fiances per arrendaments de finques urbanes i per prestacions de serveis o subministraments complementaris a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.