Detall de Procediment

Sol·licitud de devolució del depòsit de fiances, o la seua actualització, per arrendaments de finques urbanes en règim general.

Codi SIA: 211142
Codi GUC: 2739
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT des de 11-04-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

A l'extinció d'un contracte d'arrendament, la persona arrendadora, o el seu representant, podran sol·licitar la devolució de la fiança, o l'actualització d'esta, depositada a través d'un procediment telemàtic o presencial en l'entitat col·laboradora, segons el que s'estableix en els següents SUPOSATS: SUPOSAT A. Si la fiança va ser depositada telemàticament, únicament podrà sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança. En cas de pèrdua del justificant del depòsit, contacte amb fianzastelematicas@gva.es on li indicaran el número de la seua fiança. SUPOSAT B. Si la fiança va ser depositada en entitat bancària col·laboradora, haurà de ser recuperada presencialment en qualsevol sucursal de la mateixa entitat bancària on es va depositar, fins que es desenvolupe la segona fase del procediment telemàtic (en eixa segona fase ja podrà sol·licitar-se la devolució telemàtica encara que el depòsit fora presencial en entitat bancària). SUPOSAT C. Si la fiança va ser depositada en entitat bancària col·laboradora i ha extraviat el justificant d'ingrés de la fiança, únicament podrà sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança, i podrà fer-ho quan es desenvolupe la segona fase del procediment telemàtic. Si desconeix el número de la seua fiança contacte amb fianzastelematicas@gva.es SUPOSAT D. Si la fiança va ser ingressada en les entitats BANKIA (per als depòsits efectuats fins al 7 de novembre de 2007) o SABADELL-CAM (per als depòsits efectuats fins al 21 de gener de 2008), i disposa dels resguards de l'ingrés, denominats formularis, únicament podrà sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança. Si desconeix el número de la seua fiança/resguarde contacte amb fianzastelematicas@gva.es SUPOSAT E. Si el justificant del depòsit de la seua fiança correspon amb paper fiança original per als contractes subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1984 o és el justificant original atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984 fins al dia 28 de febrer de 1988, haurà de sol·licitar la devolució de la fiança contactant amb la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a través del mail fianarren@gva.es on li indicaran el tràmit a seguir.

Requisits

Que el contracte d'arrendament s'haja extingit.

Qui pot sol·licitar-ho?

El propietari del bé immoble arrendat.

Termini

Una vegada haja expirat el contracte d'arrendament.

Documentació

SUPÒSIT A: No cal presentar cap documentació. Només heu d'omplir la sol·licitud i seguir els passos del tràmit de devolució telemàtica. Si desconeixeu el número de la vostra fiança, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es SUPÒSIT B: Fins que es desenvolupe la segona fase, la devolució de les fiances depositades presencialment en entitat bancària col·laboradora es Farà en qualsevol sucursal de l'entitat on va ser depositada, per a la qual cosa cal aportar el justificant original que se li va entregar amb el depòsit i el document justificatiu de la rescissió del contracte. SUPÒSITS C i D: En aquests dos casos, la devolució de la fiança únicament es podrà sol·licitar de manera telemàtica. Per a això, només cal omplir la sol·licitud i seguir els passos del tràmit de devolució telemàtica. Si desconeixeu el número de la vostra fiança, contacteu amb fianzastelematicas@gva.es SUPÒSIT E: Haureu d'aportar davant de la direcció territorial el paper fiança original per als contractes subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1984, o el resguard original entregat per la Cambra de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984, fins al 28 de febrer de 1988. En cas de furt, extraviament o destrucció del paper de fiances per depòsits consignats amb anterioritat a l'1 de gener de 1984, o quan el resguard original entregat per la Cambra de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984, fins al 28 de febrer de 1988, serà aplicable la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, derogatòria de les normes i procediments que estableixen els articles 84 a 87 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec.

Presentació

Presencial
Per a la devolució presencial, a qualsevol sucursal de l'entitat bancària on es va depositar la fiança. Devolució telemàtica Per a devolució telemàtica, seguiu les instruccions dels supòsits A, B, C o D, segons siga el vostre cas.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

ENLLAÇOS: Web Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública: https://hisenda.gva.es/ Web *ATV : https://atv.gva.es

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa