Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Entrega gratuïta de plantes amb motiu del Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana (31 de gener).

  Objecte del tràmit

  Rebre gratuïtament plantes per a fer plantacions en règim de voluntariat amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre el 31 de gener de cada any.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini de consulta als agents mediambientals (primer tràmit imprescindible): A partir del 31 d'agost de cada any.

  Termini de presentació de sol·licituds: durant el mes d'octubre de cada any. (DOGV núm. 8347, de 26/07/18)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=666

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud, en model normalitzat, dirigida a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient en la província en què es vulga fer la presentació.
  S'ha d'acreditar-se la conformitat de l'agent mediambiental amb la plantació proposada amb la seua signatura en el formulari imprés. Si la sol·licitud es presenta telemàticament, cal escanejar el formulari imprés amb la signatura de l'agent mediambiental i adjuntar l'arxiu corresponent.

  - Si les persones sol·licitants no són propietàries dels terrenys on pretenen fer la plantació o aquests terrenys no són gestionats per la Generalitat Valenciana (els agents mediambientals tenen aquesta informació), hauran de presentar un permís previ dels propietaris per a realitzar la plantació proposada.

  - Si les persones sol·licitants han rebut plantes per al Dia de l'Arbre de campanyes anteriors, hauran de presentar, a més, una fitxa de seguiment de les plantacions prèvies, en model normalitzat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PLANTES GRATUÏTES PER AL DIA DE L'ARBRE

  FITXA DE SEGUIMENT DE PLANTACIONS DEL DIA DE L'ARBRE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Assessorament de peticionaris per part dels agents mediambientals de la zona a partir del 31 d'agost de cada any.
  Telèfons o adreces de correu electrònic per a contactar amb els agents mediambientals:
  - Província d'Alacant:
  Comarca de l'Alacantí: Luis Fidel Sarmiento, 669819715
  Comarca de l'Alcoià: José Luis Cortés Sánchez, 669819688
  Comarca de l'Alt Vinalopó: Joaquín Bastida Suárez, 669819637
  Comarca de la Marina Alta: José Pablo Crespo, 669819639
  Comarca de la Marina Baixa: Carmen Hernando Carro, 669819643
  Comarca del Baix Segura: Héctor del Castillo Ruiz, 669819701
  Comarca del Baix Vinalopó: Baldomero Miñano Leal, 699819713
  Comarca del Comtat: José Manuel Bueno Pla, 669819716
  Comarca del Vinalopó Mitjà: José Torregrosa Milla, 699819661
  - Província de Castelló:
  Oficina Comarcal de Sant Mateu: 964158190
  Oficina Comarcal de la Vall d'Alba: 964320104
  Oficina Comarcal de Segorbe: 964712185
  - Província de València:

  Comarca de Tuéjar: Francisco de Llago Herranz, 669819568
  Comarca de Chelva: José Vicente Reyes López, 669819500
  Comarca de Chiva: Juan José Valverde García, 669819707
  Comarca de Sagunt: Francisco de la Hoz Molinero, 669819579
  Comarca de Requena: José García García, 669819517
  Comarca d'Ayora: Juan Ramón Sánchez Hernández, 669819521
  Comarca de Cullera: Joan Gabriel Maronda Mas, 669819555
  Comarca d'Alzira: Francisco Arévalo Martín, 669819534
  Comarca d'Ontinyent: Miguel Juan García, 669819547, o Alberto Simón Muelas, 669819537
  Comarca d'Enguera: Miguel Fuentes Escribano, 669819560


  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida durant el mes d'octubre de cada any.
  - Resolució de les direccions territorials de la conselleria competent en la matèria.
  - Recollida de les plantes i plantació.
  - Seguiment de la plantació (fins i tot possibles regs de suport durant el primer estiu)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=666

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc666.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  Inici
 • Informació complementària

  VIVERS ON PODRAN RETIRAR LES PLANTES:

  PROVÍNCIA D'ALACANT

  - Viver del Camp de Mirra
  Camí de l'Ermita s/n CAMÍ DEL CEMENTERI, S/N. MONTE FALDAS DE SAN BARTOLOMÉ. 03469 El Camp de Mirra. Tel.: 965820481.

  - VIVER GUARDAMAR - GUARDAMAR DEL SEGURA
  Parc Alfonso XIII, VIVER CASA FORESTAL DE GUARDAMAR. DUNAS DE GUARDAMAR. 03140 Guardamar del Segura .
  Tel.: 965971012. Fax: 966725052

  La Santa Faç, carretera de València N-332 Km 86,4. 03559 Santa Faç

  PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

  - VIVER LOS LLANOS - EL TORO
  Partida Hoya Santo Domingo ctra. EL TORO-TORÁS. 12429 El Toro (669819607).

  - VIVER FORN DEL VIDRE - LA POBLA DE BENIFASSÀ
  Molí de l'Abad, ctra. LA POBLA DE BENIFASSÀ-LA SÉNIA. 12599 La Pobla de Benifassà. Tel.: 977261989

  PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

  - Viver de Quart de Poblet- CIEF
  Av. Comarques del País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet. Tel: 96 386 96 00

  - VIVER EL CARRASCAL - LA YESA. CTRA. FIGUEROLES DE DOMENYO - LA YESA. MUNTANYA EL CARRASCAL
  46178 la Yesa. Tel. agent mediambiental de la zona: 669819573

  - VIVER LA GARROFERA - ALZIRA
  Camí de Jornet s/n. 46600 Alzira. Tel. agent mediambiental de la zona: 669819564

  - VIVER DE LA HUNDE - AYORA
  Carretera d'Ayora a Carcelén, km 12,2, ctra. ALPERA-CARCELÉN, KM 20.5. CASES DE LA HUNDE. 46620 Ayora. Tel. agent mediambiental
  de la zona: 669819524

  - Castielfabib, carretera de Conca km 512, 46141 Castielfabib


  QUANTITAT MÀXIMA DE PLANTES QUE ES POT SOL·LICITAR

  - Centres docents i col·lectius: 200 plantes.

  - Ajuntaments: 800 plantes.


  * Materials educatius

  Fullets i manuals per a ajuntaments, educadors i particulars elaborats pel Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana:
  http://agroambient.gva.es/web/ceacv/manuales

  Enllaços

  Veuge Espècies disponibles per a la província de Castelló

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 17/1990, de 15 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es declara oficialment el 31 de gener com a Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1230, de 25/01/90).
  - Ordre 22/2018, de 13 de juliol, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula L'entrega de plantes amb motiu del Dia de l'Arbre. (DOGV núm. 8347, de 26/07/2018)

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu el Decret 17/1990, de 15 de gener.

  Vegeu l'Ordre 22/2018, de 13 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.