Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Simulació de Tramitació Telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve)

  Objecte del tràmit

  Este tràmit permet realitzar una simulació de tramitació telemàtica d'una sol·licitud d'Examen. Este tràmit és fictici i vosté pot omplir el tràmit i registrar-ho per a familiaritzar-se amb el procés de tramitació telemàtica. Tots els passos, inclòs el de pagament són simulats. La realització d'este tràmit no generarà cap acció administrativa.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-PRUEBAS-V2&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13141

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  ACCÉS A CÀTEDRES RECLAMACIÓ SOBRE LES LLISTES PROVISIONALS

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER IMPULSAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN BIOMEDICINA, SANITAT I SALUT PÚBLICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-PRUEBAS-V2&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13141

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds i de la resta de la documentació, així com el registre i qualsevol altre tràmit, hauran de realitzar-se, en tot cas, per mitjans electrònics. Les comunicacions i les notificacions es practicaran per aquesta via, excepte en els casos en què es preveu expressament un altre mitjà. Es pot accedir a la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça electrònica ; també es pot accedir directament a aquest procediment en la següent adreça:

  Els documents complementaris i, si escau, els posteriors a la sol·licitud seran presentats igualment de forma telemàtica, per a això es disposa de dos enllaços en l'adreça web específica d'aquesta convocatòria, indicada en el primer paràgraf d'aquest apartat: un dels enllaços, per a aportar documentació, tant si és requerida expressament per l'òrgan gestor d'aquestes ajudes per a completar l'expedient com per a la millora voluntària de la inicial i també per a altres tràmits; el segon, per a presentar el compte justificatiu de la subvenció.

  Per a facilitar la gestió d'aquestes subvencions i l'accés dels interessats, la seu electrònica de la Generalitat disposa de tres tràmits específics als quals es pot accedir directament a través de les següents adreces:

  a) Pàgina principal del procediment i accés a la sol·licitud: .

  b) Aportació de documents requerits per l'òrgan gestor de la Conselleria o presentació voluntària per a millorar els que es van acompanyar inicialment a la sol·licitud (també pot utilitzar-se per a la presentació de recursos, sol·licituds o escrits relatius a aquestes ajudes que no siguen els previstos en els apartats a i c): .

  c) Presentació del compte justificatiu de la subvenció per part dels beneficiaris d'aquestes: .

  En la part inferior d'aquesta pantalla figuren dos enllaços als dos últims trámits citats.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/clavefirma

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.