Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud telemàtica de certificat de naixement (Registre civil on-line).

  Objecte del tràmit

  El certificat de naixement conté les dades identificatives d'una persona: nom i cognoms, sexe, filiació, etc.

  Este certificat se sol·licita per diversos organismes públics i privats per a realitzar tràmits davant d'estos.

  Així, per exemple és imprescindible tant per a l'obtenció del D.N.I., com del passaport, sent el certificat que cal aportar el Literal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Es pot sol·licitar per qualsevol persona que tinga un interés legítim, excepte les restriccions establides en la llei.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Al registre civil de la localitat on està inscrit el naixement, però únicament si apareix en la llista desplegable que conté els registres civils informatitzats a la Comunitat Valenciana.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS-RCNAC&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13677

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Per a sol·licitar el certificat per INTERNET:https://registrocivil.gva.es, s'haurà d'omplir l'imprés que figura en l'apartat :Realitzar telemàticament esta tramitació.

  - Per a això s'haurà de tindre en compte que en l'imprés hi ha dos blocs diferenciats: en el primer d'ells les dades a omplir fan referència a l'INSCRIT i en el segon al sol·licitant, que pot ser el propi inscrit o un tercer.

  - Cal destacar que hi ha algunes dades que s'hauran d'omplir de forma OBLIGATÒRIA perquè la sol·licitud tinga validesa.

  - La inclusió dels números de tom i pàgina agilitzarà considerablement el temps de tramitació.

  - El certificat es rebrà posteriorment per correu ordinari, en el domicili que vosté indique en la seua sol·licitud.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS-RCNAC&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13677

  Inici
 • Informació complementària

  * TIPUS DE CERTIFICATS
  Es poden obtindre de tres tipus:

  - LITERAL: És una còpia literal de la inscripció de naixement, contenint totes les dades relatives a la identitat i al fet del naixement.

  - EN EXTRACTE: És un resum de la informació relativa al fet del naixement que consta en el Registre Civil.

  - INTERNACIONAL: És el destinat a produir efecte en els països que hagen ratificat el Conveni de Viena de 8 de setembre de 1976. Este certificat s'expedix en l'idioma oficial de tots els països firmants del citat conveni (Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bòsnia, Croàcia, Eslovènia, França, Itàlia, Luxemburg, Macedònia, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Turquia, Sèrbia Montenegro).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.