• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud telemàtica de certificat de defunció (Registre civil on-line).

  Objecte del tràmit

  És el document oficial que acredita la defunció d'una persona.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Este tipus de certificat es pot sol·licitar per qualsevol persona.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1.- Per correu electrònic:
  Al Registre Civil de la localitat on es va produir la defunció, però únicament si apareix en la llista desplegable que conté els registres Civils informatitzats a la Comunitat Valenciana.


  2.- Per correu ordinari:
  Al Registre Civil de la localitat on es va produir la defunció.
  Per a conéixer la direcció del Registre Civil pot accedir al buscador d'Òrgans Judicials de la Comunitat Valenciana i teclejar el nom del municipi: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/organos_judiciales_cv


  3.- De forma presencial:
  Al Registre Civil de la localitat on es va produir la defunció.
  Per a conéixer la direcció del Registre Civil pot accedir al buscador d'Òrgans Judicials de la Comunitat Valenciana i teclejar el nom del municipi: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/organos_judiciales_cv

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS-RCDEFUN&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13679

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Per correu electrònic:
  Pot sol·licitar-ho accedint a l'adreça web: www.registrocivil.gva.es


  2.- Per correu ordinari:
  Per mitjà de carta on conste la inscripció, indicant clarament el nom i adreça on s'ha d'enviar el certificat, i fent constar en la sol·licitud les dades següents:
  - Nom, cognoms i data de defunció (a València ciutat, cas de ser anterior a l'any 1963, hauràs d'especificar l'hospital o domicili on va morir).
  - Si té el Llibre de Família, i està inscrita la defunció, indique les dades de tom i pàgina que apareixen en este.
  Haurà d'indicar quin tipus de certificat desitja:
  - Literal
  - Extracte
  - Internacional
  - Negativa (per sol·licitar-la haurà d'acudir personalment al Registre Civil aportant certificat mèdic que acredite la defunció)
  - Un domicili on remetre el certificat i un telèfon de contacte, per al cas que calga aclarir alguna dada.


  3.- De forma presencial amb l'obligació d'acudir amb el D.N.I. i el Llibre de Família.
  En cas de no tindre'l haurà de saber:
  - Nom, cognoms i data de defunció (a València ciutat en cas de ser anterior a l'any 1963, haurà d'especificar l'hospital o domicili on va morir).
  Haurà d'indicar quin tipus de certificat desitja:
  - Literal
  - Extracte
  - Internacional
  - Negativa (per sol·licitar-la haurà d'acudir personalment aportant certificat mèdic que acredite la defunció)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Per a sol·licitar el certificat per INTERNET, http://www.registrocivil.gva.es, s 'haurà d'omplir l'imprés que figura en l'apartat :Realitzar telemàticament esta tramitació

  - Per a això s'haurà de tindre en compte que en l'imprés hi ha dos blocs diferenciats: en el primer d'ells les dades a omplir fan referència al DIFUNT i en el segon al sol·licitant. Cal destacar que hi ha algunes dades que s'hauran d'omplir de forma OBLIGATÒRIA perquè la sol·licitud tinga validesa.

  - Una d'estes dades fonamentals és la data de la defunció. En cas de no conéixer esta dada, es pot esbrinar demanant informació.

  - La inclusió dels números de tom i pàgina agilitzarà considerablement el temps de tramitació.

  - El certificat es rebrà posteriorment per correu ordinari, en el domicili que vosté indique en la seua sol·licitud

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS-RCDEFUN&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13679

  Inici
 • Informació complementària

  * TIPUS DE CERTIFICATS
  Es poden obtindre de tres tipus:
  - LITERAL: El certificat literal és el que habitualment sol·liciten els organismes públics i privats, per exemple un banc o una notaria.
  - EN EXTRACTE
  - INTERNACIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.