Detall de Procediments

Conciliació, arbitratge i mediació del Consell Valencià del Cooperativisme. Economia Social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació, arbitratge i mediació del Consell Valencià del Cooperativisme. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Intervenció del Consell Valencià del Cooperativisme en els conflictes que es plantegen en matèria cooperativa, per mitjà de conciliació, arbitratge o mediació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives valencianes o els seus socis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377
  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869004

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13983

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  SOL·LICITUD de conciliació, arbitratge o mediació, AMB EL CONTINGUT SEGÜENT:

  1) En cas de CONCILIACIÓ:
  La sol·licitud haurà de contindre:
  - Dades del demandant i del demandat.
  - Pretensió que se'n deduïsca.
  - Els documents i altres elements probatoris que justifiquen la pretensió.
  - Data i firma.

  2) En cas d'ARBITRATGE:
  * La sol·licitud haurà de contindre:
  - Nom i cognoms de les parts si són persones físiques, o denominació social si són persones jurídiques.
  - Designació d'un domicili als efectes de notificacions.
  - Indicar els requisits que concorren perquè l'assumpte puga dirimir-se per mitjà d'arbitratge.
  - Indicar si l'arbitratge que se sol·licita és de dret o d'equitat. En el cas que no es concrete, este s'entendrà que és d'equitat.
  - Acceptació expressa d'acatament del laude arbitral que es dicte.
  - Referència, si és el cas, al contracte o problema de què es deriva el litigi i la quantia del procediment.

  * A més, a la sol·licitud d'arbitratge haurà d'acompanyar-se còpia del conveni arbitral i clàusula compromissòria de la qual resulta competent el Consell Valencià del Cooperativisme.

  3) En cas de MEDIACIÓ:
  Opció encara no disponible; pendent de desplegament reglamentari.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.