Sol·licitud de duplicats /certificats d'inscripció en el registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA) i registre sanitari d'establiments menors (REM)

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211341
|
Codi GVA: 14039
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Emissió de duplicats /certificats d'inscripció en el registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA) i registre sanitari d'establiments menors (REM).

Es realitzarà l'expedició d'un document que acredita la situació registral de l'operador econòmic.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 02.10.2015).
 • REGLAMENT (CE) Núm. 852/2004 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentosos

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments alimentaris situats a la Comunitat Valenciana, inscrits en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments o en el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors.

Requisits

Estar inscrits en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments o en el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

 

Totes les sol·licituds s'han de remetre als centres de salut pública corresponents per raó de municipi on se situa l'empresa.

En el cas dels duplicats i certificats d'inscripció en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments, el centre de salut pública remetrà la sol·licitud a la Direcció de General de Salut Pública i Addiccions per a la tramitació.

 

Com es tramita telemàticament?

A través de l'enllaç corresponent:

 

Tramitar amb certificat electrònic:

 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html;jsessionid=l723eP7nV7KHYF1MZPl2fXB24fexrP7CsKoKJknS.ade-ptt-front

Òrgans de tramitació
Centres de salut pública (REM) Direcció de Salut Pública i Addiccions (RGSEAA)

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Justificant de l'abonament de la taxa corresponent. - Fotocòpia del NIF de la persona física que comunica el tràmit o de la persona representant legal, en cas de no haver autoritzat l'òrgan gestor l'obtenció d'aquestes dades. - En cas de no estar inscrit en el Registre de representants de...
Saber més
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

-Emissió de còpies compulsades dels documents d'inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) o de Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors (REM): 15,59 euros.

- Emissió de certificats d'inscripció d'empreses inscrites en el Registre General Sanitari d'Empreses alimentàries i Aliments (RGSEAA) o d'empreses inscrites en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors (REM): 15,59 euros.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Forma de presentació
Telemàtica
Abans d';iniciar la tramitació electrònica, l';usuari ha de conéixer el Centre de Salut Pública responsable d';aquesta tramitació, amb la finalitat d';indicar-lo en el formulari de dades generals de tramitació telemàtica i en el formulari de sol·licitud. El Centre de Salut Pública al qual...
Saber més
Presencial

Només en el cas de no estar obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració (art. 14.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), es podran presentar de manera presencial en el registre electrònic de l'administració o l'organisme al qual es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local o al sector públic institucional. També podran presentar-se:

- En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- En les oficines d'assistència en matèria de registres.

- En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents.

 

Les sol·licituds s'han de dirigir als centres de salut pública corresponents, per raó del domicili social de l'entitat, sense perjudici que es puguen presentar d'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Es pot consultar el centre de salut pública assignat a cada municipi en l'apartat d'enllaços d'aquest document

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - TORRENT-València

C/ XIRIVELLA, S/N

46900-Torrent

Tel.: 961974875

Fax: 961974891

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - ALZIRA-València

C/ LA PAU, S/N

12312-Alzira

Tel.: 962469615

Fax: 962469616

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - MANISES-València

C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, S/N

46940-Manises

Tel.: 963425954

Fax: 963425955

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - GANDIA-València

C/ DUC CARLES DE BORJA, 19

46700-Gandia

Tel.: 962829450

Fax: 962829451

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - UTIEL-València

PLAÇA ESCOLA PIA, 1

46300-Utiel

Tel.: 962169282

Fax: 962169283

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - XÀTIVA-València

PLAÇA DE LA SEU, 11 (ANTIC HOSPITAL)

46800-Xàtiva

Tel.: 962249270

Fax: 962249271

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - DÉNIA-Alacant

PLAÇA JAUME I, 5

03700-Dénia

Tel.: 966429600

Fax: 966429601

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - ELX-Alacant

C/ ANTONI MORA FERRÁNDEZ, 51

03202-Elx

Tel.: 966913241

Fax: 966913165

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - ELDA-Alacant

C/ MAGALLANES, 16

03600-Elda

Tel.: 966957640

Fax: 965699093

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - ORIHUELA-Alacant

C/ CARDENAL DESPRADES, 7

03300-Orihuela

Tel.: 966904770

Fax: 966904771

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - BENIDORM-Alacant

C/ TOMÁS ORTUÑO, 69

03501-Benidorm

Tel.: 966816565

Fax: 966816566

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - ALACANT-Alacant

PLAÇA D'ESPANYA, 6

03010-Alacant

Tel.: 965169090

Fax: 965169091

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - ALCOI-Alacant

C/ DE L'ALBEREDA, 41

03803-Alcoi

Tel.: 966528000

Fax: 966528033

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - BENICARLÓ-Castelló

C/ PENÍSCOLA, 21

12580-Benicarló

Tel.: 964468530

Fax: 964468531

 

* CENTRE DE SALUT PÚBLICA (CSP) - CASTELLÓ DE LA PLANA-Castelló

AV. DE LA MAR, 8

12003-Castelló de la Plana

Tel.: 964399600

Fax: 964399645

 

* REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA-València

C/ MISSER MASCÓ, 31-33

46010-València

Tel.: 012

* REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA-València

GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74

46008-València

Tel.: 012

Fax: 961925508

 

* REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ-Castelló

PLAÇA HORT DELS CORDERS, 12

12001-Castelló de la Plana

Tel.: 012

Fax: 964399585

 

* REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT-Alacant

C/ GIRONA, 26

03001- Alacant

Tel.: 012

Fax: 966478777

 

* REGISTRE AUXILIAR EN EL CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE VALÈNCIA-València

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI A

46018 - València

Tel.: 961248000

 

* REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA-València

C/ MISSER MASCÓ, 31-33

46010-València

Tel.: 012

Normativa

Resolució

Obligacions
Estar inscrits en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments o en el Registre sanitari d'establiments menors.
Òrgans resolució