Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2020-2021. (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen, per al curs 2020-2021, les següents ajudes individualitzades:
  a) Ajudes directes per als alumnes incloent-hi els afectats per TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat) que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
  També podran ser beneficiaris d'ajudes directes els alumnes afectats per TEA (trastorn de l'espectre autista) no inclosos en el paràgraf anterior i que requerisquen aquests suports i atencions educatives específiques.
  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
  També podran ser beneficiaris de subsidis els alumnes afectats per TEA (trastorn de l'espectre autista), pertanyents a famílies nombroses, no inclosos en el paràgraf anterior.
  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i que reunisquen els requisits establits.

  Requeriments

  Els requisits poden ser consultats a través de l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia concedible tindrà diferents components, en funció dels requisits i les circumstàncies de la persona sol·licitant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 9 d'agost al 30 de setembre de 2020 (els dos inclusivament).

  Únicament podran admetre's sol·licituds formulades fora del termini a què es refereix l'apartat anterior quan no admeten demora, atesa la naturalesa que tenen i sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat amb posterioritat a l'esmentat termini. Aquestes sol·licituds s'han de presentar sempre directament en la direcció provincial del Ministeri d'Educació i Formació Professional o en l'organisme corresponent de la comunitat autònoma del domicili familiar del sol·licitant.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Vegeu la informació en l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

  Una vegada impresa la sol·licitud, s'ha d'entregar en el centre escolar on està matriculat.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La informació sobre la documentació i els passos per a sol·licitar-la es poden consultar a través de l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Vegeu l'art. 17, Tramitació de les ajudes, de l'extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2020-2021, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITATS
  a) Ajudes directes per a l'alumnat que requerisca, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de la discapacitat o de trastorns greus de conducta.

  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Enllaços

  Enllaç a la web del Ministeri

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.
  - Reial decret 680/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

  Llista de normativa

  Extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.