Sol·licitud de dissolució i liquidació d'associacions i de federacions, confederacions i unions d'associacions

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211375
|
Codi GVA: 14456
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Segons estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25 de novembre), en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d'associacions que tindrà com a objecte...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Promotors o òrgan de representació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Un mes des que es produïsca aquesta.

Documentació
1. Imprés de sol·licitud normalitzat. 2. Certificat original de dissolució. 3. Còpia de l'acta de la reunió de l'assemblea general en la qual conste la data de l'adopció de l'acord, així com la data d'emissió del certificat, el quòrum d'assistència, el resultat de la votació i els acords...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més