Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Servei d'ajuda a domicili (SAD)

  Objecte del tràmit

  És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

  Amb això es pretén:
  · Afavorir la permanència de les persones majors en el seu domicili i l'entorn sociofamiliar.
  · Atendre situacions de crisi personal o familiar.
  · Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l'usuari.
  · Donar suport a les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.
  · Afavorir en l'usuari el desenvolupament de capacitats personals i d'hàbits de vida adequats

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones majors dependents que viuen a soles, i a les famílies de persones majors que desitgen que romanguen en les seues cases i necessiten ajuda per a poder oferir-los una atenció integral i de qualitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * SERVEIS QUE S'OFEREIXEN
  Activitats que es dirigeixen a l'usuari, quan aquest no pot realitzar-les per si mateix o quan ho necessita:
  · Suport en la condícia i cura personal
  · Ajuda per a menjar
  · Supervisió, si escau, de la medicació i de l'estat de salut
  · Suport a la mobilització dins de la llar
  · Acompanyament fora de la llar
  · Facilitació d'activitats d'oci en la llar
  · Altres atencions de caràcter personal
  · Activitats i tasques que es realitzen de forma quotidiana en la llar: alimentació, roba, neteja i manteniment de l'habitatge.

  * INTERVENCIONS FORMATIVES I DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE:
  · Les capacitats personals
  · L'afectivitat
  · La convivència
  · Suport a l'estructura familiar
  · Activitats d'oci i temps lliure

  Enllaços

  Web Benestar Social

  Llista d'empreses autoritzades

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.