Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de reconeixement de "Vi de Finca".

  Objecte del tràmit

  A l'efecte de considerar un vi de Finca, s'entén per Finca el paratge o el lloc rural amb característiques edàfiques i de microclima pròpies que el diferencien i el distingeixen d'uns altres del seu entorn, conegut amb un nom vinculat de manera tradicional i notòria al cultiu dels vinyers dels quals s'obtenen vins amb trets i qualitats singulars.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persona física o persona jurídica per mitjà del seu representant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14778

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'interessat ha de presentar la sol·licitud corresponent per escrit i l'ha d'adreçar al/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.

  Juntament amb la sol·licitud de reconeixement, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) En el supòsit de l'article 9.1 de l'Ordre de 14 de juliol de 2009:
  - El nom proposat i la justificació d'aquest.
  - Certificació del fet que no hi ha drets previs respecte del nom de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, de l'Oficina Europea d'Harmonització de Marques Industrials i del Registre Mercantil Central.
  - Documentació tècnica que justifique que el sòl, el clima i l'orientació de la Finca delimitada tenen característiques homogènies per al cultiu de la vinya, d'on s'obtenen raïms de qualitat per a la producció de vins singulars. Així com dades del vinyer amb una delimitació precisa basada en les parcel·les o les subparcel·les i amb el suport de la documentació cartogràfica oportuna dels terrenys que formen la finca vitivinícola.
  - Relació de varietats conreades en la Finca i justificació dels rendiments màxims per varietat, edat de les plantacions, sistema de plantació o conducció, tècniques culturals, sistemes de reg, si escau, sistemes de recol·lecció i entrada en celler i paràmetres de qualitat del raïm.
  - Condicions d'elaboració i criança que proporcionen les característiques específiques d'aquest vi.
  - Definició del vi, característiques i qualitats singulars.
  - Justificació de vi d'alta qualitat, per mitjà de l'aportació dels resultats analítics i de tast dels últims cinc anys.
  - Documentació addicional que justifique la notorietat.
  - Documentació sobre la manera de comercialització, presentació i etiquetes.
  - El sistema de qualitat integral de control.
  - Informe de l'òrgan de gestió sobre la idoneïtat del reconeixement.
  - En el supòsit previst en l'article 9.1.b, es comunicaran els organismes independents de control i inspecció que desenvoluparan aquestes funcions.

  b) En el supòsit de l'article 9.2 de l'Ordre de 14 de juliol de 2009:
  - La documentació acreditativa dels requisits enumerats en l'esmentat apartat 2 de l'article 9.
  - La documentació enumerada en la lletra 'a' de l'apartat 2 d'aquest article, excepte l'informe de l'òrgan de gestió sobre la idoneïtat del reconeixement.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM VI DE PAGAMENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.