Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, de federacions, confederacions i d'unions d'associacions

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211433
|
Codi GVA: 14826
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Procés de tramitació

Per a consultar dubtes sobre la tramitació del seu expedient pot consultar-les en les següents adreces de correu electrònic:

 

Alacant: entitats_jurídiques_dt_alicante@gva.es

 

Castelló: regaso_cas@gva.es

 

València: registre_asociacionesvcia@gva.es

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Qualsevol alteració substancial de les dades o la documentació que es trobe en el Registre ha de ser objecte d'actualització, amb la sol·licitud prèvia de l'associació corresponent, en el termini d'un mes des que aquesta es produïsca.

Documentació
- Imprés de sol·licitud normalitzat. - Acta de la reunió o acord adoptat segons els estatuts, o certificat de l'acta o acord estés per la persona amb facultats per a fer-ho, segons els estatuts, i que ocupe la titularitat en el moment de presentar la sol·licitud. L'acta o el certificat ha de...
Saber més
Taxa o pagament

No està subjecte al pagament d'una taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés...
Saber més