Proves homologades de nivell bàsic A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL) dels idiomes alemany, francés, anglés i italià en els centres d'Educació Secundària, Formació Professional, Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana i el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211476
|
Codi GVA: 15066
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell A2 dels idiomes alemany, francés, anglés i italià.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Administració de la prova homologada: - Les proves homologades es desenvoluparan en el mateix centre en què l'alumnat estiga matriculat. L'aplicació de les proves correspondrà al professorat que impartisca la llengua estrangera objecte de la prova. Alumnat amb necessitats específiques de suport...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els requisits de participació de l'alumnat són: - Tindre setze anys, complits en l'any en què es realitza la prova. Podrà inscriure's en la prova homologada l'alumnat menor de setze anys que estiga cursant quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria per flexibilització en la durada de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
-Desenvolupament de la prova: Les proves homologades d'idiomes tindran lloc en les dates determinades cada curs escolar en la Resolució de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). Les proves es realitzaran en el mateix...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació haurà d'estar obert un mínim de cinc dies lectius compresos dins del període de quinze dies abans de l'inici de la realització de la prova homologada. Finalitzat el termini de sol·licitud de participació en la prova, els centres...

Saber més
Documentació
L'alumnat interessat en realitzar la Prova Homologada al seu centre presentarà la sol·licitud de participació en les proves homologades.
Forma de presentació
Presencial

En la secretaria del centre docent en què estan matriculats.

Resolució

Òrgans resolució