Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Pagament telemàtic genèric

  Objecte del tràmit

  Sistema d'ajuda que, mitjançant les noves tecnologies, facilita el pagament liquidacions i autoliquidacions, emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Este sistema pot ser utilitzat per qualsevol persona física o jurídica, i podrà ser el mateix obligat tributari o persona distinta d'este.

  Requeriments

  - Només en el cas de pagament mitjançant càrrec en compte, disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
  - L'usuari propietari del certificat, ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament el deute en línia. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servei que presta la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Este procediment es tramita exclusivament de forma telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a la utilització del servei, és requisit imprescindible disposar dels següents elements:
  · Una targeta de crèdit o dèbit d'una de les entitats financeres acceptades, o un certificat digital vàlid, i que el propietari o titular del certificat dispose d'un compte en una de les entitats financeres que accepten el càrrec en línia.
  · Disposar d'un document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). També es podrà utilitzar un certificat de persona física o jurídica, emés per la Fàbrica nacional de Moneda i Timbre
  (FNMT).
  Aquests certificats digitals s'usen per a:
  1. Accedir al sistema
  2. Realitzar la petició de càrrec en compte.
  Per a obtindre qualsevol d'aquests certificats de creació de signatura es poden dirigir als punts de registre següents:
  1. El certificat digital de l'ACCV es pot obtindre en els Punts de Registre d'Usuari de l'ACCV (PRU).
  Poden consultar el seu Punt de Registre més pròxim en:
  http://www.accv.es/puntreg_c.htm
  Una vegada dispose ja del Certificat Digital de la GVA, haurà de seguir els passos indicats en la web de l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana, dins de Suport, en "Requisits Aplicacions amb Signatura Electrònica ":
  http://www.accv.es/descargas-requisitos_c.htm
  2. El DNI electrònic és expedit pel Ministeri de l'Interior. Amb aquesta finalitat es pot consultar la següent adreça:
  https://www.dnielectronico.es/portaldnie/
  3 Tota la informació referent a l'obtenció de certificats de la FNMT es troba
  en la següent URL:
  https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

  Descripció del procés de pagament telemàtic genèric
  · Solo per al càrrec en compte, l'usuari propietari del certificat, ha de ser Titular d'un Compte Corrent d'una Entitat Financera Col·laboradora que tinga habilitat el Deute En línia. Per a veure el llistat de les entitats:
  http://atv.gva.es/es/tributos-infogeneral-dondepagar

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Comprovació del Codi de Verificació Tributària

  Entitats Col·laboradores i Formes de Pagament

  Punt de Registre més proper

  Requisits Aplicacions amb Signatura Electrònica

  DNI electrònic

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Manual d'Usuari Pagament Telemàtic

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.