Detall de Procediment

Pagament telemàtic genèric

Codi SIA: 223625
Codi GUC: 15392
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Sistema d'ajuda que, mitjançant les noves tecnologies, facilita el pagament liquidacions i autoliquidacions, emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

Requisits

Requisits

- Només en el cas de pagament mitjançant càrrec en compte, disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). - L'usuari propietari del certificat, ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament el deute en línia. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servei que presta la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Este sistema pot ser utilitzat per qualsevol persona física o jurídica, i podrà ser el mateix obligat tributari o persona distinta d'este.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

Este procediment es tramita exclusivament de forma telemàtica.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a la utilització del servei, és requisit imprescindible disposar dels següents elements: · Una targeta de crèdit o dèbit d'una de les entitats financeres acceptades, o un certificat digital vàlid, i que el propietari o titular del certificat dispose d'un compte en una de les entitats financeres que accepten el càrrec en línia. · Disposar d'un document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). També es podrà utilitzar un certificat de persona física o jurídica, emés per la Fàbrica nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Aquests certificats digitals s'usen per a: 1. Accedir al sistema 2. Realitzar la petició de càrrec en compte. Per a obtindre qualsevol d'aquests certificats de creació de signatura es poden dirigir als punts de registre següents: 1. El certificat digital de l'ACCV es pot obtindre en els Punts de Registre d'Usuari de l'ACCV (PRU). Poden consultar el seu Punt de Registre més pròxim en: http://www.accv.es/puntreg_c.htm Una vegada dispose ja del Certificat Digital de la GVA, haurà de seguir els passos indicats en la web de l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana, dins de Suport, en "Requisits Aplicacions amb Signatura Electrònica ": http://www.accv.es/descargas-requisitos_c.htm 2. El DNI electrònic és expedit pel Ministeri de l'Interior. Amb aquesta finalitat es pot consultar la següent adreça: https://www.dnielectronico.es/portaldnie/ 3 Tota la informació referent a l'obtenció de certificats de la FNMT es troba en la següent URL: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados Descripció del procés de pagament telemàtic genèric · Solo per al càrrec en compte, l'usuari propietari del certificat, ha de ser Titular d'un Compte Corrent d'una Entitat Financera Col·laboradora que tinga habilitat el Deute En línia. Per a veure el llistat de les entitats: http://atv.gva.es/es/tributos-infogeneral-dondepagar

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa