Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Pagament telemàtic genèric

  Objecte del tràmit

  Sistema d'ajuda que, mitjançant les noves tecnologies, facilita el pagament liquidacions i autoliquidacions, emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Este sistema pot ser utilitzat per qualsevol persona física o jurídica, i podrà ser el mateix obligat tributari o persona distinta d'este.

  Requeriments

  - Només en el cas de pagament mitjançant càrrec en compte, disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
  - L'usuari propietari del certificat, ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament el deute en línia. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servei que presta la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Este procediment es tramita exclusivament de forma telemàtica.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.