Consulta preavisos celebració eleccions sindicals. Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 3016397
|
Codi GVA: 15413
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
Permet obtindre informació sobre els preavisos presentats en un període de temps determinat. La informació es pot obtindre en dues modalitats: - Oberta i simplificada (dades bàsiques) - Restringida i ampliada (dades esteses). Dirigida a les entitats els fins de les quals siguen els pròpiament...
Saber més
Solicitants
A) Preavisos: Consulta pública oberta i simplificada És la destinada al públic en general (sense necessitat de registre) B) Preavisos: Consulta restringida i ampliada (dades esteses) Dirigida a les entitats els fins de les quals siguen els pròpiament laborals (sindicats, associacions...
Saber més
Informació complementària
1) NOTA IMPORTANT: Durant un període transitori de 3 mesos, tindran accés a la publicitat en la seua modalitat ampliada tots aquells operadors que, d'ordinari i en l'actualitat, estigueren rebent el tauler d'anuncis de les respectives Oficines Públiques via correu electrònic...
Saber més
Normativa