Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211529
|
Codi GVA: 15449
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia i/o mines, i permet a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als serveis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria d'indústria, energia i mines.

 

En concret, aquest tràmit permet:

 

A) Aportar per via telemàtica la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia i/o mines amb relació a un expedient obert (no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions.

 

B) Aportar de forma telemàtica A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si és procedent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

L'aportació de documentació a un expedient d'AJUDES o SUBVENCIONS NO ha de dur-se a terme a través d'aquest tràmit, sinó a través del tràmit de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones (físiques y jurídiques) que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

 

1.- En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competenten matèria d'indústria i/o energia i/o mines, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions.

b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques en l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de l'esmentada direcció general, al qual la persona interessada vullga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».

Entre estos sistemes s'admeten:

- El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

- I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).

 

Més informació respecte d'això en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

 

Recomanem que es comprove la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no se supera la validació del certificat, cal posar-se en contacte amb l'organisme que l'ha emés.

 

3.- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest registre està disponible:

. en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

. i en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Com es tramita

Òrgans de tramitació
La direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia o els seus Serveis Territorials.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'òrgan corresponent (serveis centrals o territorials) de la direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia i/o mines haja establit en aquest requeriment.

 

b) Si la documentació la presenta VOLUNTÀRIAMENT la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS EL FORMULARIO WEB disponible en el mateix tràmit telemàtic. En aquesta sol·licitud, haurà de fer-se constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es fa l'aportació, i s'ha d'indicar el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), s'accedeix al tràmit...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.

Òrgans resolució
La direcció general competent en matèria d'indústria i/o energia o els seus Serveis Territorials.