Sol·licitud d'homologació de cursos de formació en matèria sanitària obtinguts en altres comunitats autònomes.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211532
|
Codi GVA: 15476
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'homologació de cursos de formació en matèria sanitària obtinguts en altres comunitats autònomes.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Resolució de 31 de maig de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual es regula el procediment d'homologació de cursos de formació en matèria sanitària (DOCV núm. 6313, de 19/07/10).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones interessades.

Com es tramita

Procés de tramitació

L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut serà l'òrgan que s'encarregue de resoldre el procediment d'homologació de cursos de formació en matèria sanitària, obtinguts en l'àmbit d'altres comunitats autònomes, en els supòsits que en la Comunitat Valenciana s'impartisquen cursos de la mateixa matèria.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Les persones interessades hauran de presentar davant l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: - Model de sol·licitud. - Còpia del títol expedit. - Programa del curs realitzat, amb indicació de les hores i relació de professorat que ha impartit el curs i la titulació d'aquests. -Acreditació...
Saber més
Taxa o pagament

No comporta taxes

Forma de presentació
Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de...
Saber més
Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
A la vista de la documentació presentada, l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut procedirà a dictar i notificar la resolució expressa que estime o desestime l'homologació del títol sol·licitat en el termini màxim de tres mesos.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).