• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les subvencions és fomentar i recolzar els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019, així com la implantació de la persona coordinadora PEAFS del centre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Centres públics i privats concertats que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria, i realitzen projectes PEAFS en el curs 2018-2019.

  Els centres privats concertats hauran de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació que ho acredite s'adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l'article 4 de l'ordre de bases de convocatòria de la present subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds conclou el 15 de gener de 2019. L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica que es determina en aquest apartat comportaria l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentos de sol.licitud:

  -Sol.licitud (generada automàticament al iniciar el procediment)

  -Projecte PEAFS de centre, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  -Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  -Certificat del secretari del centre, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  -cessió de drets propietat intel·lectual

  -domiciliació bancària

  Documents de justificació
  -Memòria d'actuació, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  -Liquidació detallada d'ingressos i gastos (centres públics i privats concertats), model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  -Relació classificada d'ingressos i gastos (només centres privats concertats), model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  -Formulari reconeixement formació permanent professorat, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Impresos associats

  CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.