• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de participació en el Programa social de vacances per a majors de l'IMSERSO.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el Programa social de vacances per a majors de l'IMSERSO.

  Objecte del tràmit

  L'IMSERSO desenvolupa el seu programa de turisme com un servei complementari de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social espanyola, amb l'objectiu de proporcionar a les persones majors estades en zones de costa i turisme d'interior, amb la qual cosa contribueix a millorar la seua qualitat de vida, la seua salut i la prevenció de la dependència.

  D'altra banda, amb el programa de turisme de l'IMSERSO es contribueix al manteniment de l'ocupació i l'activitat econòmica, de manera que es pal·lien les conseqüències que en matèria d'ocupació produeix el fenomen de l'estacionalitat en el sector turístic del país.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  De conformitat amb l'Ordre 926/2018, de 10 de setembre, per la qual es regula el Programa de turisme de l'Institut de Majors i Serveis Socials, i la Resolució de 30 de maig de 2019, de l'Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a persones majors que vulguen participar en el Programa de turisme de l'IMSERSO, poden accedir al programa:

  - Residents a Espanya: podran participar en el programa de turisme de l'IMSERSO les persones residents a Espanya que reunisquen algun dels requisits següents:
  Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.
  Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat.
  Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb una edat de 60 anys complits o més.
  Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc anys d'edat complits o més.
  Ser emigrant retornat a Espanya i pensionista del sistema públic de la Seguretat Social del país del qual ha retornat.
  Espanyols residents en l'exterior que reunisquen els requisits exigits en el punt anterior per a participar en el programa. Els residents a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa podran tramitar-ho en les corresponents conselleries de treball, migracions i seguretat social.
  Espanyols d'origen emigrants que hagen retornat a Espanya, sempre que siguen pensionistes dels sistemes públics de Seguretat Social del país o els països als quals hagen emigrat.

  Les persones usuàries podran anar acompanyades pel seu cònjuge o, si escau, per la parella de fet o la persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen els requisits d'edat o pensió.

  Així mateix, podran anar acompanyades dels fills o les filles amb discapacitat, en un grau igual o superior al 45 per cent, sempre que viatgen amb els seus pares i s'allotgen en la mateixa habitació o, si escau, abonen el suplement establit per a habitacions dobles d'ús individual, que estarà subjecte a la disponibilitat de places.

  En tot cas, les persones usuàries de places i els seus acompanyants han de valdre's per si mateixes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds del programa de turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2019/20 serà des del dimarts 25 de juny de 2019 fins al dimecres 10 de juliol de 2019, els dos inclusivament.

  Renovació de dades temporada 2019-2020 si aquestes dades no són correctes o han canviat: fins al 10 de juliol de 2019.

  Si la passada temporada estava acreditat per a viatjar, no és necessari que òmpliga una sol·licitud nova, ja que l'IMSERSO li remetrà un imprés en el qual figuren les dades personals i de preferència de modalitat de viatge, que hauran de remetre a l'IMSERSO només en el cas que es vulga modificar alguna d'aquestes dades en un termini que finalitza el 10 de juliol de 2019.

  Si, per contra, accedeix per primera vegada al programa de turisme de l'IMSERSO, ha de formalitzar la sol·licitud, d'acord amb la informació continguda en el procediment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es poden presentar en les adreces següents:

  Serveis Centrals de l'IMSERSO (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid).

  Així mateix, la presentació de les sol·licituds podrà realitzar-se conforme al que s'estableix en la normativa reguladora de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.imserso.gob.es/Sede/portal/procedimientos/formProgramaVacaciones.seam

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per mitjà de l'imprés de sol·licitud.

  Impresos associats

  Veure formularis associats. Vacacions Socials Imserso

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.