• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Obtenció directa de la condició d'instal·lador de baixa tensió en les categories bàsica i especialista. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Obtenció directa de la condició d'instal·lador de baixa tensió en les categories bàsica i especialista. Indústria.

  Objecte del servici

  L'instal·lador de baixa tensió:

  - Efectua, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues Instruccions tècniques complementàries (ITC-BT).

  - Ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora habilitada.

  - I ha de complir i poder acreditar davant de l'administració competent que el personal disposa (quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control i per a la categoria que corresponga -bàsica o especialista-), una de les situacions d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador de baixa tensió que s'indiquen més avant.

  L'empresa instal·ladora, en la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, ha d'acreditar que la documentació o titulació del personal qualificat que disposa el capacita per a dur a terme l'activitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.