Ajudes Pla renove de Finestres 2020 (consumidors)

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 211573
|
Codi GVA: 15702
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes finestra (envidriament, marc i premarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTUACIONS OBJECTE DE SUBVENCIÓ Es considera com a activitat susceptible d'ajuda la renovació de finestres i portes finestra en l'habitatge d'ocupació habitual. Serà subvencionable la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidriament, el marc i premarc; no seran subvencionables les...

Saber més
Normativa
 • Ordre 3/2017, de 3 febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases...
 • Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes...
 • Correcció d'errors de la Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la...
 • Resolució d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana. No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La persona interessada a sol·licitar l'ajuda per a la substitució de les finestres i/o portes finestres s'ha de posar en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de finestres 2019. La llista de comerços i empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en la...
Saber més
Criteris de valoració
El criteri d'atorgament de les ajudes és el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, d'acord amb el que s'estableix en l'article 165.2.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè es tracta...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Des del 30 de gener de 2020 fins al 7 de setembre de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

Documentació
1. El comerç o l'empresa instal·ladora tramitarà la presentació de la sol·licitud del particular a través de la plataforma de gestió del Pla Renove de finestres 2019 , que ha d'incloure la documentació següent: a) Còpia de la sol·licitud normalitzada, signada per...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

S'han de dirigir a l'oficina de campanya: http://planrenove.ivace.es/ca/ Telèfon d'informació: 900 901 708 - Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00. info_renove@gva.es

Resolució

Quantia i cobrament
1. La quantia de l'ajuda individual, aportada per l'IVACE, serà com a màxim de 75 €/m² per a renovacions completes de les finestres o portes finestra (envidriament, marc i premarc). L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de finestres 2020, d'acord amb el que...
Saber més
Obligacions
Sense perjudici de les obligacions previstes en l'article 12 de l'Ordre 3/2017, de 3 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, les persones beneficiàries d'ajudes objecte d'aquesta resolució que renoven les seues finestres i/o portes finestres estan...
Saber més
Sancions
1. Si les persones beneficiàries, les empreses instal·ladores els comerços, les empreses instal·ladores o l'entitat col·laboradora responsable de l'oficina de campanya incompleixen els requisits i les obligacions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, s'hauran de...
Saber més