Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'inscripció en la Xarxa Lloga

  Objecte del tràmit

  Inclusió en la borsa de la Xarxa Lloga com a sol·licitant d'habitatge.
  La Xarxa Lloga constituïx un servici integral d'informació, mediació i assessorament en matèria de lloguer d'habitatges, i en particular del lloguer a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Majors de 18 anys o haver complit 16 anys i estar emancipat legalment en el moment de la firma del contracte

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, com també a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQINQ&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15703

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQINQCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15703

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La inscripció en la Xarxa Lloga es podrà realitzar de tres maneres:

  1. Acudint a alguna de les oficines dels nostres agents col·laboradors, que li donarà d'alta en l'aplicació i procedirà a la busca d'una vivenda (vegeu cercador agents).

  2. TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a aquelles persones que disposen de firma electrònica)
  a) Accedir des de la icona Tramitar amb certificat.
  b) Omplir la sol·licitud.
  c) Firmar i enviar.

  3. TRAMITACIÓ TELEMÀTICA (si no disposa de certificat digital, pot accedir a la versió sense certificat)
  a) Accedir des de la icona Tramitar telemàticament.
  b) Omplir la sol·licitud telemàtica.
  c) Imprimir el justificant.
  d) IMPORTANT: La sol·licitud d'inscripció en la borsa Xarxa Lloga SENSE certificat digital, no serà vàlida fins que no siga firmada per la persona sol·licitant, i a este efecte haurà de presentar el justificant en els registres habilitats, i preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, siti al carrer de Castán Tobeñas, núm. 77 de València, CP 46018.

  En qualsevol cas, l'oficina d'agent col·laborador més pròxima al seu municipi es posarà en contacte amb vosté per a oferir-li la vivenda que més s'adapte a les seues necessitats.
  La inscripció d'alta en la Xarxa Lloga és automàtica, és a dir, no rebrà cap notificació.
  En la pàgina web de la Xarxa Lloga, buscador de vivendes, es troba la llista de totes les vivendes donades d'alta.
  Si té interés en alguna, pot acostar-se directament a una oficina de la Xarxa Lloga.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQINQ&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15703

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQINQCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15703

  Inici
 • Informació complementària

  * AVANTATGES D'INSCRIURE'S EN LA XARXA LLOGA
  - Busca de la vivenda més adequada en funció dels seus ingressos i necessitats.
  - Accés a una vivenda a preus inferiors als de mercat.
  - Elaboració, supervisió i seguiment del contracte d'arrendament.
  - Intermediació durant la vigència del contracte.
  - Informació i tramitació de les ajudes econòmiques i subvencions convocades que puguen correspondre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.