Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis.

  Objecte del tràmit

  El Registro de los Certificados de Eficiencia Energética de Edificios, tanto de edificios de nueva construcción como de edificios existentes, de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Correspon al promotor o al propietari de l'edifici o de part d'aquest, segons que es tracte d'un edifici de nova construcció o d'un edifici ja existent.

  Requeriments

  Per a la realització dels tràmits en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, la persona responsable del tràmit ha de disposar del certificat digital expedit per la Generalitat o per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

  El tràmit de registre de certificats el pot delegar la persona promotora o la propietària de l'immoble, bé en el tècnic o tècnica certificadors o bé en una altra persona de la seua confiança.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Certificat d'eficiència energètica de l'edifici o de part d'aquest, en PDF, signat pel tècnic o tècnica competent.

  - Si el registre no el fa la persona propietària, s'aportarà un document de delegació del tràmit, per al qual es facilita un model en l'apartat de documentació, en la part pública de la pàgina web de l'IVACE: . En aquest cas s'aportarà també el DNI del propietari, en PDF, i el DNI de la persona que fa el tràmit de registre.

  - Arxius de càlcul del programa informàtic utilitzat per a fer la qualificació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.