TECE - Presentació telemàtica del fitxer IEEV.CV (Informe d'Avaluació de l'Edifici, Comunitat Valenciana)

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211611
|
Codi GVA: 15922
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 03-06-2011

Fins 31-07-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Establir un procediment telemàtic per a la presentació de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici en la Comunitat Valenciana, (en arxiu informàtic .zip), aquest informe es genera prèviament a través de la instal·lació de l'aplicació (IEE.WIN) que es descarrega gratuïtament (enllaç a la descàrrega de l'aplicació).

Aquesta presentació ha de realitzar-se de manera telemàtica a través de la web.

 

IMPORTANT: A partir de l'1 d'agost de 2023 aquest tràmit quedara inhabilitat i únicament es podran redactar i registrar IEEV.CV amb l'aplicació GESIEE https://gesiee.gva.es/gesiee/

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
03-06-2011 al 31-07-2023
Observacions

Què és el IEEV.CV?

- És un document tècnic que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb el seu estat de conservació, les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb diversitat funcional per a l'accés i utilització de l'edifici i l'avaluació d'eficiència energètica.

- Ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, al mateix temps que emplenar l'obligació urbanística per a edificacions de més de 50 anys.

- S'haurà de realitzar cada 10 anys.

 

Quan és necessari el IEEV.CV?

Les persones propietàries de l'edifici de tipologia residencial d'ús habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar, hauran de promoure la realització de l'informe IEEV.CV en els següents suposats:

1. Tota edificació amb antiguitat superior a 50 anys.

2. Edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

El personal tècnic redactor del IEEV.CV

Requisits

El personal tècnic redactor del IEEV.CV, que complirà els següents requisits:

- La persona redactora de l'informe ha de ser personal tècnic facultatiu competent en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació amb ús residencial conforme al que es disposa en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, actualment Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer de l'Edificació o Aparellador.

- Disposar de la delegació del tràmit per part de la comunitat de propietaris o propietari, en el seu cas.

- Disposar d'un certificat electrònic vàlid reconegut per la Generalitat (CL@VE permanent correctament activada, Certificat Digital de Ciutadà de la ACCV o DNI electrònic).

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

No podran transcórrer més de 3 mesos entre la data d'inspecció de l'immoble i la data de presentació telemàtica del IEEV.CV.

 

El IEEV.CV tindrà una validesa de 10 anys a comptar des de la data de presentació telemàtica.

 

El termini de presentació serà fins al 31 de desembre de l'any següent a l'any en què l'edifici complisca 50 anys.

 

En cas de tindre previst sol·licitar ajudes a la rehabilitació de l'edifici, la presentació ha de realitzar-se prèviament a la sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació.

Forma de presentació
Telemàtica
- Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic de la Generalitat, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per la persona interessada, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de...
Saber més