Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211616
|
Codi GVA: 15946
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'alumnat que vulga iniciar els ensenyaments elementals de Música o Dansa a través de l'ingrés en primer curs ha de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests ensenyaments. Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Els aspirants que sol·liciten realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals de Música o Dansa en centres que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana seguiran el que cada centre haja establit respecte a la tramitació de la sol·licitud.

A qui va dirigit

Ciutadania
Requisits

Els ensenyaments elementals de música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. NOTES: 1. Els aspirants amb edats inferiors a les que es fixen amb caràcter ordinari, per a iniciar els...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica, per als quals sol·liciten realitzar la prova en algun dels conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 2. Presentació, el dia de la prova, de la sol·licitud i documentació original requerida en el centre on...
Saber més
Òrgans de tramitació
Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

INSCRIPCIÓ: des de les 09.00 del 20 de maig fins a les 15.00 del 7 de juny de 2024 LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS: 10 de juny de 2024 LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS: 14 de juny de 2024 REALITZACIÓ DE LES PROVES: de l'1 al 4 de juliol de 2024, tots dos inclosos LLISTATS...

Saber més
Documentació
a) Sol·licitud d'inscripció original impresa (obtinguda després de la inscripció telemàtica). b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen (obtingut després del pagament telemàtic dins del propi tràmit). c) En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció...
Saber més
Taxa o pagament

EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'ESTE MATEIX TRÀMIT. Podran disposar d'una bonificació del 50%, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos: a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris...

Saber més

Resolució

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva , les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...

Saber més
Òrgans resolució
Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i Dansa.