• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Aportació documental per a l'esmena d'un expedient telemàtic existent en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació documental per a l'esmena d'un expedient telemàtic existent en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.

  Objecte del tràmit

  Com a conseqüència d'un REQUERIMENT D'ESMENA emés per l'Administració, este tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient telemàtic obert davant de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i que està en fase d'esmena de deficiències.

  L'objecte de l'aportació de documentació és l'esmena de les deficiències detectades en l'expedient. És possible que alguns dels documents requerits només es puga presentar en paper a través del registre d'entrada de la Conselleria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts davant de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Requeriments

  Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient telemàtic obert davant de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori. L'expedient ha de trobar-se en el tràmit d'esmena de deficiències.

  En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic a què fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà l'assenyalat en el requeriment d'esmena.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Els documents electrònics requerits a la sol·licitud d'esmena.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, adjuntarà els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena i finalment ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en eixa matèria, qui actuarà en conseqüència.

  En el cas que en el requeriment s'incloga algun document que només puga presentar-se en paper, la sol·licitud d'esmena es considerarà incompleta mentres no es presenten estos a través del registre d'entrada de la Conselleria.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15965

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a "Administració en línia".

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENTE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.