• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu autoritzades.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu autoritzades.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta en el registre d'escoles d'ensenyança nauticoesportiva embarcacions destinades a pràctiques de seguretat i navegació necessàries per a l'obtenció de titulació per al maneig d'embarcacions de recreació.
  Les embarcacions hauran d'estar en llista 6a. Tindran una eslora entre 6 i 12 metres per a la impartició de pràctiques de la titulació de patró per a la navegació bàsica i patró d'embarcacions de recreació. Tindran una eslora superior a 12 metres per a la impartició de pràctiques de patró de iot i capità de iot.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyança nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  TAXA 2019

  - Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,40 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara/act-deportivas-escuelas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  15 dies abans d'iniciar les pràctiques amb l'embarcació que es pretén donar d'alta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En aquese cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15979

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Sol·licitud de la persona interessada (model general)
  - Certificat de navegabilitat
  - Full de Registre Marítim
  - Contracte de lloguer (en el cas que l'embarcació no siga propietat de l'escola nàutica)
  - Autorització de lloguer embarcacions llista 6a
  - Acreditació de disposar d'assegurança de responsabilitat civil en vigor, així com d'accidents d'alumnes embarcats.
  - Justificant del pagament de la taxa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es comunicarà l'alta de l'embarcació en el Registre de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes, i s'hi realitzarà l'anotació corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15979

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat", d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions de recreació. (BOE núm. 264, de 3/11/07).

  Llista de normativa

  Orde FOM/3200/2007

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.