Detall de Procediment

Comunicació de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o de radiocomunicacions d'escoles d'ensenyança nauticoesportives autoritzades.

Codi SIA: 211635
Codi GUC: 15987
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Comunicació i certificat per part de les escoles d'ensenyança nauticoesportiva autoritzades, de les pràctiques bàsiques de seguretat, navegació i radiocomunicacions necessàries per a l'obtenció de titulació per al maneig d'embarcacions de recreació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyança nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

48 hores abans d'iniciar les pràctiques. Excepcionalment s'admetrà modificació de la comunicació presentada fins a les 14:00h del dia anterior a l'inici d'esta.

Formularis i documentació

Comunicació de pràctiques segons models oficials: 1. Pràctiques navegació 2. Pràctiques de radiocomunicacions

Presentació

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, enviant la comunicació al número de fax habilitat per a aquest fi en la Divisió d'Explotació i Conservació de Ports: 965.936.770
Telemàtica
Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les pràctiques seran certificades pels instructors, que seran directament responsables de la correcta execució d'estes, i seran firmades pel director de l'escola. Una vegada comprovat per l'Administració que els certificats es troben tramitats i realitzats d'acord amb la normativa vigent, seran segellats i firmats pel funcionari responsable i enviats a l'escola corresponent.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa