• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Comunicació de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o de radiocomunicacions d'escoles d'ensenyança nauticoesportives autoritzades.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o de radiocomunicacions d'escoles d'ensenyança nauticoesportives autoritzades.

  Objecte del tràmit

  Comunicació i certificat per part de les escoles d'ensenyança nauticoesportiva autoritzades, de les pràctiques bàsiques de seguretat, navegació i radiocomunicacions necessàries per a l'obtenció de titulació per al maneig d'embarcacions de recreació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyança nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  48 hores abans d'iniciar les pràctiques.
  Excepcionalment s'admetrà modificació de la comunicació presentada fins a les 14:00h del dia anterior a l'inici d'esta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, enviant la comunicació al número de fax habilitat per a este fi a la Divisió d'Explotació i Conservació de Ports: 965 93 67 70

  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15987

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Comunicació de pràctiques segons models oficials:
  1. Pràctiques navegació
  2. Pràctiques de radiocomunicacions

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES DE RADIOCOMUNICACIONS

  SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES DE SEGURETAT I NAVEGACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les pràctiques seran certificades pels instructors, que seran directament responsables de la correcta execució d'estes, i seran firmades pel director de l'escola. Una vegada comprovat per l'Administració que els certificats es troben tramitats i realitzats d'acord amb la normativa vigent, seran segellats i firmats pel funcionari responsable i enviats a l'escola corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15987

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 264, de 3/11/2007).

  Llista de normativa

  Orden FOM/3200/2007.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.