Sol·licitud de certificat de serveis prestats (full de serveis del personal de l'Administració de la Generalitat, organismes públics de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat) a tramitar per la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública EXCEPTE PERSONAL DOCENT, SANITARI I DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211662
|
Codi GVA: 16152
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Tot el personal que presta actualment o ha prestat serveis en l'Administració de la Generalitatl, organismes públics de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat. * Excepte personal docent, sanitari i de l'Administració de Justícia.

Com es tramita

Procés de tramitació
Preferiblement telemàtic Presencial Presentació de l'imprés model 046-9672 i del model de sol·licitud genèrica degudament emplenat per a demanar el certificat de servicis prestats davant qualsevol dels llocs esmentats anteriorment.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Taxa o pagament

- Taxa per expedició de certificacions de fulls de servici per part del registre de personal adscrit a la direcció competent en matèria de funció pública. A) CUANTIA I OBTENCIÓ DEL MODEL Quantia per prestació del servici: 2,00 euros. Procediment: 1) SOL·LICITUD I PAGAMENT DE LA TAXA A través...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a sol·licitar el certificat de serveis prestats en forma telemàtica, serà necessari efectuar la tramitació amb certifiicado electrònic.
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

No hi ha cap recurs contra el certificat.