Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en la base de dades d'organització municipal.

  Objecte del tràmit

  El procés consistirà a anotar qui són els membres del Ple, Junta de Govern Local o òrgans equivalents segons el tipus d'entitat local de què es tracte, amb la indicació dels seus càrrecs, així com les dates de presa de possessió i l'adscripció a cada grup o formació política.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requerix. Este tràmit es realitzarà exclusivament de forma telemàtica.

  Impresos associats

  ALTA DE GESTOR AUTORITZAT

  BAIXA DE GESTOR AUTORITZAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Accés a la base de dades d'organització municipal, a través del portal de la Direcció General d'Administració Local.
  - Inscripció de dades relatives a l'organització.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a iniciar la tramitació telemàtica d'este procediment és necessari tindre el certificat d'entitat

  Podeu veure com i on sol·licitar-lo en www.accv.es.

  En el portal de la Direcció General d'Administració Local (http://www.dgct.csc.gva.es)

  En concret a través de l'apartat relatiu a organització municipal, en la zona habilitada d'accés per a entitats locals

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
  - Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6296, de 24/06/10).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 8/2010, de 23 de juny

  Vegeu Llei 7/1985 de 2 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.