Detall de Procediments

Utilització dels artificis pirotècnics. (Formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Utilització dels artificis pirotècnics. (Formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).)

  Objecte del tràmit

  A través es d'este tràmit s'informa sobre la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE), perquè puguen participar en les manifestacions festives celebrades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana com ara manifestacions de caràcter religiós, cultural o tradicional ("cordà", "passejà", correfoc, "despertà" i qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes) en què s'utilitzen artificis de pirotècnia, amb seguretat i sense riscos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qui pot participar en les manifestacions festives per ús d'artificis pirotècnics?
  Podran participar les persones que adquirisquen la condició de consumidor reconegut com a expert (CRE) despés de realitzar el curs de formació.

  Qui pot rebre els cursos de formació?
  - Podran rebre la formació per a CRE les persones o els membres de federacions, associacions, penyes, colles, comissions festeres o organitzacions amb personalitat jurídica pròpia, inclosos els municipis i entitats locals amb identitat pròpia.
  - En tot cas, per a participar en els cursos de formació, estes persones hauran de formar part o integrar-se en alguna de les agrupacions referides anteriorment.

  Qui pot organitzar els cursos de formació?
  - Els cursos seran organitzats per la Generalitat directament o a través de la participació d'associacions d'empresaris, entitats culturals, grups de consumidors reconeguts com a experts, ajuntaments, mancomunitats, federacions, associacions, penyes, colles, comissions festeres, entitats locals i organitzacions equivalents.
  - Per a organitzar els cursos estes entitats hauran de firmar un conveni de col·laboració amb la Generalitat. Estes entitats hauran de dirigir-se a la Conselleria competent en matèria d'Espectacles a estos efectes i hauran de disposar, almenys, d'un responsable de grup.
  - El conveni de col·laboració farà referència, principalment, a l'organització de la prova avaluadora. En concret, farà menció a l'àmbit territorial que comprenga la materialització de la dita prova, la data o dates de la seua realització al llarg de l'any i, si és el cas, el possible cost econòmic.

  Requeriments

  L'edat mínima dels aspirants a CRE serà de 8 anys. Les persones menors d'edat hauran d'obtindre permís exprés dels seus pares o tutors a l'efecte de la realització dels cursos de formació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No hi ha un termini determinat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les agrupacions que desitgen formar els seus membres com CRE, es dirigiran a les entitats que hagen firmat un conveni amb la Generalitat, així mateix podran dirigir-se a la mateixa Generalitat i preferentment a efectes informatius al:

  * REGISTRE GENERAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4, 46018 - València
  Tel.: 012
  Fax: 961209090

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18487&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas de persones menors d'edat, a l'efecte de la realització dels cursos de formació, hauran d'obtindre permís exprés dels seus pares o tutors que haurà de constar per escrit.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.