Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

GENERALITAT VALENCIANA

Codi SIA: 821187
|
Codi GVA: 16204
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals sol·licitades a la Generalitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els sol·licitants d'estes beques, que desitgen presentar al·legacions, o aquells sol·licitants requerits per l'administració per a esmenar errors en la sol·licitud i/o documentació requerida.

Requisits

Estar en possessió del Certificat Digital.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

S'estarà al que s'establisca en cada convocatòria. Amb caràcter general, els terminis seran els següents: Esmenes: Si la sol·licitud no reunix els requisits i documents que s'assenyalen es requerirà a l'interessat per a que, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents...

Saber més
Documentació
Este tràmit es realitza exclusivament de forma telemàtica.
Forma de presentació
Telemàtica
Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica o del DNI electrònic. Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució