Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de revisió de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la revisió de la prova de valencià de nivell C1 realitzada el dia 2 d'abril de 2022, en el marc del procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. Aquest tràmit només implica l'enviament de la prova escanejada a la persona interessada per correu electrònic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en la prova de nivell C1 de valencià del dia 2 d'abril de 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini per a presentar la sol·licitud de revisió és del 29 d'abril al 3 de maig de 2022, ambdós inclosos.
  -Les sol·licituds de revisió presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La sol·licitud de revisió de la prova es presentarà esclusivament de manera telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_SOL_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16232

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud disponible en el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la prova escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova.

  - Per tant, aquest tràmit sols implica l'enviament a l'aspirant de la seua prova escanejada per correu electrònic. La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_SOL_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16232

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada de certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals de sol·licitud de revisió de la prova.
  b) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  c) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Consulta de resultats en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos
  - RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià de nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 45/2021, de 28 de desembre

  Vegeu Resolució de 16 de març de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.