Detall de Procediment

Sol·licitud de revisió de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Codi SIA:: 223640
Codi GVA:: 16232
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(28-05-2024
30-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la revisió de la prova de nivell C1 convocada en el marc del procediment selectiu per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. Este tràmit només implica l'enviament de la prova escanejada a la persona interessada per correu electrònic.

Observacions

Observacions

Els tràmit de revisió de la prova del nivell C1 es presentarà exclusivament de manera telemàtica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en la prova del nivell C1 del dia 11 de maig de 2024.

Enllaços

Enllaços

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Termini per a presentar la sol·licitud de revisió de la prova de nivell C1: del 28 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. - Les sol·licituds de revisió presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

Formularis documentació

El formulari estarà disponible en el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte polsant "Sol·licitud autenticada".

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada de certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Sol·licitud autenticada", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals de sol·licitud de revisió de la prova. b) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). c) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la prova corregida escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Esta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova. - Per tant, este tràmit sols implica l'enviament a l'aspirant de la seua prova escanejada per correu electrònic. La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Enllaços

Enllaços

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa