Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Es crea la Targeta del Major a fi de potenciar la màxima llibertat, activitat i plena integració social i òptima qualitat de vida dels majors. La targeta amplia i simplifica l'accés a una sèrie de serveis i prestacions a aquest sector, cada vegada més important, de la nostra societat.

  La Targeta del Major recull tots els beneficis i avantatges culturals que s'incloïen en la targeta cultural de la tercera edat i que es detallen en el catàleg de servei.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones residents a la Comunitat Valenciana que tinguen 65 anys complits o bé que tinguen 60 anys i siguen pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives, pel concepte de jubilació, viudetat o d'altres pensions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en en els registres centrals i les direccions territorials de la conselleria competent en matèria del major, i en oficines PROP.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud segons el model oficial que figura en l'annex del decret, degudament omplida i signada.

  - Podran formular-se sol·licituds en fotocòpia dels models que figuren com a annexos en el decret.

  Mentre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives no dispose d'accessos àgils i suficients a bases de dades d'altres administracions, la documentació que s'ha d'aportar és la següent:

  - Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.

  - En el cas que el domicili del DNI/NIE no siga de la Comunitat Valenciana, s'ha de presentar un certificat d'empadronament o de residència emés per l'ajuntament del municipi on resideix.

  - Les persones sol·licitants que siguen majors de 60 anys i menors de 65, el certificat de la pensió.
  - Aquells sol·licitants que siguen majors de 60 anys i menors de 65, certificat de la pensió.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TARGETA DEL MAJOR

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.