• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació com a entitat col·laboradora en el Programa Targeta de Major

  Objecte del tràmit

  Que les entitats públiques o privades que vulguen oferir descomptes o avantatges als titulars de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana puguen inscriure's en el catàleg de serveis i prestacions vinculat a aquesta targeta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats públiques o privades que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

  Requeriments

  - Que l'activitat o els serveis que oferisquen aquestes entitats estiguen dirigits o tinguen relació amb el col·lectiu de persones majors.
  - Que les entitats oferisquen avantatges o descomptes als titulars de la Targeta del Major.
  - Presentar la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació estarà obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud segons el model oficial, degudament omplida i signada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ COM A ENTITAT COL·LABORADORA EN EL PROGRAMA TARGETA DE MAJOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els òrgans receptors de les sol·licituds les remetran amb tota la documentació a la Direcció General d'Acció Social i Majors.
  - Rebudes les sol·licituds, la Direcció General d'Acció Social i Majors es posarà en contacte amb l'entitat sol·licitant per a la subscripció del corresponent acord de col·laboració en el qual es fixen les condicions a les quals està subjecta la participació com a entitat col·laboradora en el Programa Targeta del Major.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  No s'estableixen criteris de selecció. S'han de complir els requisits assenyalats.

  Obligacions

  Les entitats col·laboradores han d'oferir als titulars de la Targeta del Major els avantatges i descomptes que consten en l'acord de col·laboració de participació en el programa.

  Sancions

  L'incompliment per part de l'entitat de les condicions previstes en l'acord de col·laboració provocarà la pèrdua de la condició d'entitat col·laboradora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 39/2012, de 2 de març, del Consell, pel qual es crea la Targeta del Major (DOCV núm. 6727, de 05/03/12).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 39/2012, de 2 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.