• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Diligència de llibres de transport. Llibres de grues de transport de mercaderies; llibres de reclamacions de viatgers (autobusos i taxis).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Diligència de llibres de transport.
  Llibres de grues de transport de mercaderies; llibres de reclamacions de viatgers (autobusos i taxis).

  Objecte del tràmit

  Diligenciat de llibres de transport.

  Llibres de grues de transport de mercaderies; llibres de reclamacions de viatgers (autobusos i taxis).

  NOTA: s'haurà de fer un tràmit de sol·licitud, amb el corresponent abonament de la taxa, per cada vehicle per al qual se sol·licite el diligenciat de llibre/s.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars de les autoritzacions de transports mencionades anteriorment.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019:

  Taxa I04: 2,04 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.habitatge.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les seues dades d'identificació personal i permís de circulació, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, s'haurà d'aportar:

  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  ** Permís de circulació (en el cas d'autobusos)

  - S'ha de presentar una sol·licitud per cada vehicle amb la taxa corresponent, en què consten les dades de l'empresa que fa la petició (nom, CIF/DNI, domicili, i telèfon per a avisar les persones interessades quan els llibres estiguen diligenciats).

  - Llibre/s amb la matrícula del vehicle per al qual sol·licita el diligenciat.

  - Taxa I04 de la matrícula corresponent (amb independència de la quantitat de llibres per matricula que sol·licite).

  Impresos associats

  DILIGENCIAT DE LLIBRES DE TRANSPORT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha de fer en primer lloc la sol·licitud telemàtica i, a continuació, entregar físicament els llibres, adjuntant una còpia del justificant del registre telemàtic de la sol·licitud, en un dels punts següents segons la província corresponent:

  - SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16
  12003 Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1
  03007 Alacant
  Tel.: 012
  - REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORIO GEA, 27
  46009 València
  Tel.: 012

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16433

  Tramitació

  Fent clic sobre la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a fer-ho, s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - MERCADERIES:
  - Decret 47/1991 , de 20 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el quadern de serveis per als serveis públics interurbans de grua d'arrossegament i autocarregadora de vehicles avariats. (Diari Oficial número 1524 de data 18.04.1991)
  - VIATGERS:
  - Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera (BOE núm. 158, de 3/7/2013).
  - Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comité Nacional del Transport per Carretera

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 47/1991, de 20 de març

  Vegeu l'Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig

  Vegeu Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.