Declaració responsable ambiental.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211721
|
Codi GVA: 16474
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
Amb caràcter previ a l'inici d'una activitat sotmesa al règim de declaració responsable ambiental (activitats no sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de...
Saber més
Solicitants
La persona titular de l'activitat sotmesa a declaració responsable ambiental (activitats no sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la...
Saber més
Informació complementària
- D'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, la declaració responsable es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe...
Saber més
Normativa
  • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.14).
  • Vegeu la Llei 6/2014, de 25 de juliol.