Sol·licitud de participació en el programa de la XARXA TOURIST INFO.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Codi SIA: 211739
|
Codi GVA: 16584
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La instal·lació, l'equipament, el trasllat o l'ampliació d'una o més oficines o punts d'informació turística, que quedaran integrats en la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4.479 d'11/04/03).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02/10/2015).
 • Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
 • Decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de l'acció turística i de l'organisme públic per a la...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Requisits

- L'entitat sol·licitant haurà de sostindre econòmicament i materialment la/les oficina/es Tourist Info i haurà de fer-se càrrec de la totalitat de despeses corrents i del personal necessari per al funcionament adequat de la/les oficina/es. - Així mateix, l'entitat sol·licitant haurà de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Fase d'inici: - Amb presentació de la documentació (formulari de sol·licitud, memòria tècnica, plans i documentació gràfica) per part de l'entitat local interessada s'inicia la tramitació. - Per part de Turisme Comunitat Valenciana, es realitza una visita tècnica per a l'estudi i valoració de...
Saber més
Criteris de valoració
Revisades les sol·licituds presentades, Turisme Comunitat Valenciana establirà amb quins municipis i per quina ordre s'hauran d'atendre les sol·licituds, després de valoració tècnica de la idoneïtat d'aquestes, en funció de la dotació pressupostària existent per a l'exercici econòmic i sobre la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Obert durant tot l'any.

Documentació
- Formulari normalitzat de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO, degudament emplenat i signat. - Memòria tècnica de l'actuació per a la qual se sol·licita col·laboració segons el model de l'annex. - Pla o croquis de situació del local que es proposa, si és el cas. -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. REQUISITS SISTEMA OPERATIU DE L'ORDINADOR, NAVEGADOR I CERTIFICAT DIGITAL - Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comprove que el seu ordinador disposa del sistema operatiu i navegador indicats en l'apartat Requisits d'aqueixa llista de preguntes freqüents de la plataforma de...
Saber més

Resolució

Obligacions
L'entitat sol·licitant, com que s'adhereix a la Xarxa Tourist Info, haurà de: - Procurar en tot moment la qualitat en la prestació dels serveis de l'oficina, amb un horari de funcionament i atenció al públic de caràcter flexible i perfectament adaptat al que, amb caràcter general, està establit...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02/10/2015).